AKTUÁLNĚ:

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy MAS 21 z OPZ: Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 – I. bylo prodlouženo do 18. 1. 2018 do 12:00 hod.

Přijaté žádosti o dotaci IROP: Vzdělávání, Kulturní dědictví

Vyhlášené výzvy z OPZ