Strategický plán LEADER

6. výzva (8. 1. 2014 – 12. 2. 2014)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

  • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 19. 5. 2014 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 20. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie.
  • V návaznosti na opravy, které byly provedeny v souvislosti s výsledky administrativní kontroly na
    RO SZIF v Ústí nad Labem, byl dne 25. 4. 2014 aktualizován Seznam vybraných a nevybraných žádostí o dotaci.
  • Dne 4. 3. 2014  proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 6. výzvy SPL. Následně programový výbor schválil seznam vybraných/nevybraných žádostí.
  • Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 6. výzvy SPL úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 4. 3. 2014 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart.
  • Seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 6. výzvy SPL
  • Dne 20. 12. 2013 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 6. výzva SPL v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV.

Informace k 6. výzvě

V rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 vyhlašuje MAS 21, o.p.s. ke dni 8. 1. 2014 výzvu k předkládání žádostí o dotace pro Fiche  č. 5 a č. 6 . Bližší informace jsou uvedeny v úplném znění textu výzvy a v dalších souvisejících dokumentech. Zájemcům doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Dokumenty k jednotlivým Fichím:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení některých uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší – lze jej stáhnout na adobe.com.

Prezentace ze semináře

Pozvánka na seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 6. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 7. 1. 2014 od 13:00 hod. na MÚ Lázně Kynžvart.