Strategický plán LEADER

5. výzva (27. 12. 2012 – 5. 2. 2013)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

  • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 24. 7. 2013 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie.
  • Dne 28. 5. 2013 proběhlo jednání výběrové komise, na němž na výzvu SZIF proběhlo nové bodování některých projektů podaných v rámci 5. výzvy SPL. Na základě bodování byl vypracován aktualizovaný seznam vybraných/nevybraných žádostí.
  • Dne 28. 2. 2013 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 5. výzvy SPL. Následně programový výbor schválil seznam vybraných/nevybraných žádostí.
  • Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 5. výzvy SPL úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 28. 2. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart.
  • Seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 5. výzvy SPL.
  • Dne 19. 12. 2012 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 5. výzva SPL v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV.

Informace k 5. výzvě

V rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 vyhlašuje MAS 21, o.p.s. ke dni 27. 12. 2012 výzvu k předkládání žádostí o dotace pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 . Bližší informace jsou uvedeny v úplném znění textu výzvy a v dalších souvisejících dokumentech. Zájemcům doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Dokumenty k jednotlivým Fichím:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení některých uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší – lze jej stáhnout na adobe.com.

  • Prezentace ze semináře. (zveřejněno 10. 12. 2012).
  • Pozvánka na seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 5. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 10. 12. 2012 od 13:00 hod. na MÚ Lázně Kynžvart.