Strategický plán LEADER

4. výzva (14. 12. 2011 – 1. 2. 2012)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

 • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 17. 7. 2012
  seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie.
 • Dne 29. 2. 2012 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 4. výzvy SPL. Následně programový výbor schválil seznam
  vybraných/nevybraných žádostí. (zveřejněno 1. 3. 2012)
 • Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 4. výzvy SPL úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 29. 2. 2012 od 9.00 hod. v Krásné u Aše, ve fotbalové klubovně na hřišti.
 • Seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 4. výzvy SPL.
 • Dne 13. 12. 2011 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu
  schválena 4. výzva SPL v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV.

Informace ke 4. výzvě

V rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 vyhlašuje MAS 21, o.p.s. ke dni 14. 12. 2011 výzvu k předkládání žádostí o dotace pro Fiche č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 . Bližší informace jsou uvedeny v úplném znění textu výzvy a v dalších souvisejících dokumentech. Zájemcům doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Dokumenty k jednotlivým Fichím:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení některých uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší – lze jej stáhnout na
adobe.com.

 • Prezentace ze semináře. (zveřejněno 13. 12. 2011).
 • Pozvánka na seminář, pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 4. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 12. 12. 2011 od 13:00 hod. v obci Křižovatka v sále Kulturního domu.