Strategický plán LEADER

2. výzva (30. 3. 2010 – 21. 5. 2010)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

  • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 1. 11. 2010 seznam úspěšných žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
  • Dne 17. 6 .2010 bylo v rámci 2. výzvy SPL ohodnoceno výběrovou komisí 10 žádostí o dotaci. Následně programový výbor ustanovil seznam doporučených a náhradních projektů, které budou předány k zaregistrování na RO SZIF v Ústí nad Labem.
  • Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na úrovni MAS, se uskuteční 17. 6. 2010 v 10.00 hod. na MÚ Cheb. Po veřejném slyšení žadatelů se uskuteční zasedání Výběrové komise a Programového výboru.
  • Seznam přijatých žádostí ve druhé výzvě.

Informace k 2. výzvě

V rámci realizace Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 vyhlašujeme dne 30. 3. 2010 2. výzvu k předkládání projektů ve všech fichích. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Následující dokumenty obsahují nezbytné dokumenty dle jednotlivých fichí:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší. Lze jej stáhnout na adobe.com.

  • Programový výbor MAS 21, o.p.s. na svém zasedání dne 16. 3. 2010 schválil vyhlášení 2. Výzvy SPL, která bude zaměřena na všechny 4 Fiche. Současně byla schválena celková finanční alokace na výzvu – cca 4 000 000 Kč. Výzva bude vyhlášena ihned po odsouhlasení textu výzvy na Centrálním pracovišti SZIF.
  • Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 2. Výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat v Dolním Žandově a v Plesné Pozvánka Dolní Žandov 18. 3. 2010 a Pozvánka Plesná 23. 3. 2010. Obě akce mají stejný program.