Strategický plán LEADER

1. výzva (1. 9. 2009 – 30. 9. 2009)

Dosavadní výsledky schvalovacího procesu

  • Žadatelé podepsali dohody se SZIF o financování projektů a začali realizovat své projekty.
  • Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 5. 3. 2010 seznam úspěšných žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
  • Bodové hodnocení projektů v rámci 1. Výzvy Strategického plánu LEADER 2009 – 2013 ze dne 19. 10. 2009 na základě bodování výběrové komise.
  • Seznam přijatých žádostí v první výzvě.

Informace k 1. výzvě

V rámci realizace Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 vyhlašujeme dne 1. 9. 2009 1. výzvu k předkládání projektů ve všech fichích. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Pro žadatele:

Následující dokumenty obsahují nezbytné dokumenty dle jednotlivých fichí:

Další dokumenty:

UPOZORNĚNÍ: Pro správné zobrazení dále uvedených souborů je nutné mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader 9 nebo vyšší. Lze jej stáhnout na adobe.com.

Pozvánka na Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013, který se koná dne 1. 9. 2009 v kulturním domě v obci Křižovatka.

Pozvánka na Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013, který se koná dne 25. 8. 2009 v kulturním domě v Drmoulu. Prezentace ze semináře.