SCLLD 2014 - 2020

Výzvy 2017

Uzavřené výzvy

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář k vyhlášeným výzvám č. 1, 2, 3 MAS 21 z IROP

 

1. Výzva MAS 21 – Bezpečná doprava – I.

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

U 1. výzvy došlo k navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu o 600 600,- Kč z 19 000 000,- Kč na 19 600 600,- Kč

Přijaté žádosti o dotaci: Bezpečná doprava

Seznam vybraných žádostí o podporu v 1. Výzvě MAS 21 – Bezpečná doprava – I.

 

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

 

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

Přijaté žádosti o dotaci: Kvalitní sociální služby

Seznam nevybraných žádostí o podporu ve 3. Výzvě MAS 21 – Kvalitní sociální služby – I.

 

Pozvánka na seminář k vyhlášeným výzvám č. 4, 5, 6 MAS 21 z IROP

Doplňující informace pro žadatele k vyhlášeným výzvám

 

4. výzva MAS 21 – Kulturní dědictví – I.

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

U 4. výzvy došlo k navýšení celkové částky dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu o  1 403 328,- Kč z 2 375 000,- Kč na 3 778 328,- Kč.

Přijaté žádosti o dotaci: Kulturní dědictví

Seznam vybraných žádostí o podporu ve 4. výzvě MAS 21 – Kulturní dědictví – I.

 

5. výzva MAS 21 – Vzdělávání – I. původní verze

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

U 5. výzvy došlo ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu.

Přijaté žádosti o dotaci: Vzdělávání

Seznam vybraných žádostí o podporu v 5. výzvě MAS 21 – Vzdělávání – I.

 

Příloha 1 – Směrnice č. 5 včetně příloh

Příloha 2 – Vzor partnerské smlouvy

 

Pozvánka na seminář k 7. a 8. výzvě MAS 21 z IROP

Příloha 1 – vzor Partnerské smlouvy

Přijaté žádosti o dotaci: Bezpečná doprava II.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí o podporu v 7. výzvě MAS 21 –Bezpečná doprava– II.

 

Příloha 1 – Vzor partnerské smlouvy

Přijaté žádosti o dotaci: Kvalitní soc. služby II.

Seznam vybraných žádostí o podporu v 8. výzvě MAS 21 – Kvalitní sociální služby – II.

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Pozvánka na seminář k 2. Výzvě z PRV  zde.

Výzva 2 PRV MAS 21

Příjem Žádosti o dotaci bude probíhat v kanceláři MAS (K Nemocnici 2381/2, Cheb) v termínu 20. 3. – 2. 4. 2017.

Příloha Výzvy – Vzor souladu se SCLLD MAS 21: Příloha Výzvy_Soulad se SCLLD

Fiche 2: Rozvoj podnikání na venkově

Fiche 3: Rozvoj zemědělských podniků

Fiche 4: S produkty na trh

Pravidla pro žadatele

Pravidla pro MAS

Směrnice č. 5/2016 MAS 21

Dodatek Směrnice č. 5/2016 MAS 21

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Pro více informací se obracejte na manažerku MAS 21 Ing. Mgr. Olgu Blaškovou – blaskova@mas21.cz, tel. 608 124 002

Souhlas s vyhlášením Výzvy 2

Seznam přijatých žádostí o dotaci v rámci 2. Výzvy MAS 21 z PRV

Seznam vybraných žádostí o dotaci

Seznam schválených žádostí o dotaci naleznete zde a zde

Seznam vybraných žádostí o dotaci Fiche č. 2 – oprava

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Ukončení příjmu žádostí 1. výzvy z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21 bylo prodlouženo do 12:00 hod. 31. 1. 2017.

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3: Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Příloha č. 4: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 5: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy MAS

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

Hodnocení a výběr žádostí o podporu – 1. výzva č. 007/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OPZ: Prorodinná opatření

Zápis výběrového orgánu

Zápis rozhodovacího orgánu

 

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2: Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 4: Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 5: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – vyrovnávací platba

Příloha č. 6a: Údaje o sociální službě

Příloha č. 6b: Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu

Příloha č. 7: Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 6a – Údaje o sociální službě

Příloha č. 8: Statut společnosti MAS 21, o. p. s.

Příloha č. 9: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 10: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3: Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Příloha č. 4: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 5: Etický kodex osoba podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 12. 10. 2017

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 31. 10. 2017

Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 3. výzvy MAS 21 z OPZ

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace ze semináře pro příjemce

 

Příloha č. 1: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2: Podporované cílové skupiny

Příloha č. 3: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 4: Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Příloha č. 5: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – vyrovnávací platba

Příloha č. 6a: Údaje o sociální službě

Příloha č. 6b: Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 7: Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 6a – Údaje o sociální službě

Příloha č. 8: Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Příloha č. 9: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 10: Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 12. 10. 2017

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 31. 10. 2017

Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 4. výzvy MAS 21 z OPZ ze dne 31. 10. 2017

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 9. 1. 2018

Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 4. výzvy MAS 21 z OPZ ze dne 9. 1. 2018

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace semináře pro příjemce

 

Příloha č. 1: Informace o zbůsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3: Podporované cílové skupiny

Příloha č. 4: Podnikatelský plán

Příloha č. 5: Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 6: Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

Příloha č. 7: Statut společnosti MAS 21, o. p. s.

Příloha č. 8: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 9: Etický kodex osoby

Finanční plán

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

6. výzva č. 170/03_16_047/CLLD_15_001_088 Vzdělání podporuje zaměstananost MAS 21 – I.

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2: Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3: Podporované cílové skupiny

Příloha č. 4: Statut společnosti MAS 21, o. p. s.

Příloha č. 5: Jednací řád výběrového a rozhodovacího orgánu MAS 21

Příloha č. 6: Etický kodex osoby

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 22. 2. 2018

Zápis z jednání Programového výboru ze dne 27. 3. 2018

Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 6. výzvy MAS 21 z OPZ ze dne 27. 3. 2018

Pozvánka na seminář pro příjemce

Prezentace semináře pro příjemce