Strategie 2014 - 2020

Výzvy 2020

Vyhlášené výzvy

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář

14. Výzva MAS 21 – Vzdělávání – III.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Seznam přijatých žádostí

15. Výzva MAS 21 – Bezpečná doprava – IV.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Seznam přijatých žádostí

16. Výzva MAS 21 – Kulturní dědictví – II.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Seznam přijatých žádostí

17. Výzva MAS 21 – Kvalitní sociální služby – IV.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Seznam přijatých žádostí


Uzavřené výzvy

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

5. Výzva PRV: Text výzvy

Vyhlášené Fiche:

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti