SCLLD 2014 - 2020

Výzvy 2020

Vyhlášené výzvy

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář

14. Výzva MAS 21 – Vzdělávání – III.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:

15. Výzva MAS 21 – Bezpečná doprava – IV.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:

16. Výzva MAS 21 – Kulturní dědictví – II.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:

17. Výzva MAS 21 – Kvalitní sociální služby – IV.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:


Uzavřené výzvy

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

5. Výzva PRV: Text výzvy

Vyhlášené Fiche:

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti