SCLLD 2014 - 2020

Výzvy 2019

Uzavřené výzvy

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

4. Výzva PRV: Text výzvy

Vyhlášené fiche:

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti:

 

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář

12. Výzva MAS 21 – Sociální bydlení – III.

Text výzvy

Přílohy:

 

Pozvánka na seminář

13. Výzva MAS 21 – Vzdělávání – II.

Text výzvy

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Přílohy:

Přijaté žádosti:

 

OPZ – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

8. výzva: Prorodinná opatření MAS 21 – III.

Text výzvy

Přílohy:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele: Prorodinná opatření

Zápis z jednání Výběrové komise MAS 21 ze dne 30. 1. 2020

Zápis z jednání programového výboru ze dne 6. 2. 2020

Seznam vybraných žádostí o podporu v rámci 8. výzvy MAS 21 z OPZ

Seznam nevybraných žádostí o podporu v rámci 8. výzvy MAS 21 z OPZ

Pozvánka na seminář pro příjemce