Strategie 2014 - 2020

Výzvy 2019


Otevřené výzvy

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář

13. Výzva MAS 21 – Vzdělávání – II.

Text výzvy

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Přílohy:

 

OPZ – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

8. výzva: Prorodinná opatření MAS 21 – III.

Text výzvy

Přílohy:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele: Prorodinná opatření


Uzavřené výzvy

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

4. Výzva PRV: Text výzvy

Vyhlášené fiche:

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti:

 

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář

12. Výzva MAS 21 – Sociální bydlení – III.

Text výzvy

Přílohy: