SCLLD 2014 - 2020

Výzvy 2018

Uzavřené výzvy

PRV – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

3. Výzva PRV: Text výzvy

Upozornění pro žadatele:

Portál farmáře

V případě, že způsobilé výdaje, ze kterých je poskytnuta dotace, přesahují 1 000 000 Kč, doložte do části Nepovinné přílohy vyplněné formuláře finančního zdraví za roky 2014, 2015, 2016, nebo Potvrzení o podání.

Po podání žádosti o dotaci, včetně příloh, na MAS prostřednictvím Portálu farmáře není vydáno žádné potvrzení o vydání. Zkontrolujte si prosím stav žádosti o dotaci „Ve zpracování čeká na vyřízení MAS“, případně kontaktujte MAS.

Fiche 3

V případě, že předmětem projektu není výstavba a/nebo rekonstrukce stavby, zvolte na straně E1 u preferenčního kritéria 4 možnost „Zábor zemědělského půdního fondu“.

 

Vyhlášené Fiche:

  1. Neproduktivní investice v lesích
  2. Rozvoj podnikání na venkově
  3. Rozvoj zemědělských podniků
  4. S produkty na trh
  5. Pozemkové úpravy

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti:

 

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Pozvánka na seminář k vyhlášeným výzvám č. 9 a 10

9. Výzva MAS 21 – Kvalitní sociální služby – III.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

10. Výzva MAS 21 – Sociální podnikání – II.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:

 

Pozvánka na seminář k vyhlášeným výzvám č. 11 a 12

11. Výzva MAS 21 – Bezpečná doprava – III.

Text výzvy

Přílohy:

Kontrolní listy:

Přijaté žádosti:

 

OPZ – OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

7. výzva: Podpora sociálního podnikání MAS 21 – II.

Text výzvy

Přílohy:

Pozvánka na seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele: Sociální podnikání