Strategie 2014 - 2020

Výzvy 2018

Vyhlášené výzvy

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

3. Výzva PRV: Text výzvy

Upozornění pro žadatele:

Portál farmáře

V případě, že způsobilé výdaje, ze kterých je poskytnuta dotace, přesahují 1 000 000 Kč, doložte do části Nepovinné přílohy vyplněné formuláře finančního zdraví za roky 2014, 2015, 2016, nebo Potvrzení o podání.

Po podání žádosti o dotaci, včetně příloh, na MAS prostřednictvím Portálu farmáře není vydáno žádné potvrzení o vydání. Zkontrolujte si prosím stav žádosti o dotaci „Ve zpracování čeká na vyřízení MAS“, případně kontaktujte MAS.

Fiche 3

V případě, že předmětem projektu není výstavba a/nebo rekonstrukce stavby, zvolte na straně E1 u preferenčního kritéria 4 možnost „Zábor zemědělského půdního fondu“.

 

Vyhlášené Fiche:

  1. Neproduktivní investice v lesích
  2. Rozvoj podnikání na venkově
  3. Rozvoj zemědělských podniků
  4. S produkty na trh
  5. Pozemkové úpravy

Dokumenty:

Postupy:

Seminář:

Žádosti: