SCLLD 2014 - 2020

Příprava SCLLD

V souvislosti s přípravou na následné programovací období EU připravuje naše místní akční skupina Integrovanou strategii rozvoje území pro období 2014 – 2020 (ISRÚ). V této sekci budete moci sledovat aktuální informace o přípravách tohoto dokumentu, na kterém se můžete podílet i Vy.

Součástí přípravy strategie bylo také dotazníkové šetření, jehož výsledky nám pomohly ke zjištění názoru místních obyvatel na současnou situaci v obci (městě), ve které žijí a jejich námětů na budoucí rozvoj obce (města).  Děkujeme všem, kteří vyslovili svůj názor a aktivně se zapojili. Výsledky zpracování dotazníkového šetření naleznete  zde.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020

Finální verzi strategie naleznete zde

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014-2020 (verze 2 – schválena Plénem MAS 21 dne 19. 11. 2015)

Příloha č. 1 a č. 2  – Mapa území a seznam obcí (povinná příloha)

Příloha č. 3 – Silniční síť

Příloha č. 16 – CHKO Slavkovský les

Příloha č. 34 – Postup zapojení komunity do vypracování strategie (povinná příloha)

Příloha č. 36 – Analýza rizik (povinná příloha)

Příloha č. 38 – Datová základna

Příloha č. 39 – Finanční plán a indikátory pro programové rámce (povinná příloha)

Čestné prohlášení (povinná příloha)

Osvědčení o splnění standardů (povinná příloha)

Jednání Pléna ke schválení strategie

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční v Městském kulturním středisku v Plesné veřejné jednání Pléna MAS 21. Kromě jiného bude na programu představení a schvalování Strategie komunitně místního rozvoje MAS 21 pro období 2014+. Více informací je uvedeno v pozvánce.

Zápis z jednání Pléna 19. 11. 2015

Prezenční listiny z jednání Pléna 19. 11. 2015

Prezentace z jednání Pléna 19. 11. 2015

Fotogalerie z jednání Pléna 19. 11. 2015
Foto_Plesna_19_11_2015_01 Foto_Plesna_19_11_2015_02

Pracovní verze strategie k připomínkování před schválením nejvyšším orgánem (Plénem)

V minulých letech probíhala intenzívní příprava plánovacího období 2014 – 2020. Výsledkem všech proběhlých aktivit je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020,(verze k 2. 11. 2015),  kterou předkládáme k připomínkování.  Součástí dokumentu jsou také samostatné přílohy (příloha č. 1 – Mapa území, Příloha č. 2 – Seznam obcí, Příloha č. 3 – Silniční síť, Příloha č. 7 – Zásobník projektů, Příloha č. 16 – CHKO Slavkovský les, Příloha č. 34 – Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie, Příloha č. 36 – Analýza rizik, Příloha č. 38 – Datový soubor, Příloha č. 39 – Finančí plán a indikátory pro programové rámce). Schvalování tohoto dokumentu je na programu jednání Pléna (nejvyšší orgán MAS 21), které se uskuteční 19. 11. 2015 v Plesné.

Pro případné připomínky využijte připomínkovací formulář a zašlete jej nejpozději do 17. 11. 2015 na e-mailovou adresu slabejova@mas21.cz

Pracovní verze strategie

V rámci projektu OPTP (reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00224)  byla zpracována pracovní verze strategie  pro území MAS 21, o. p. s. Tuto pracovní verzi strategie je možno připomínkovat do 17. 9. 2014 na e-mail: klusakova@mas21.cz.

Pracovní verze strategie

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 33

Vypořádání připomínek k  pracovní verzi zde.

Konference pracovních skupin a veřejnosti ke tvorbě ISRÚ – 29. 5. 2014

Konference je dalším z řady diskuzních setkání, jehož cílem je zjistit potřeby a problémy našeho regionu. Využijte příležitosti podílet se na tvorbě strategického dokumentu, na základě něhož bude MAS 21, pokud splní podmínky Ministerstva zemědělství a Ministerstva místního rozvoje, podporovat projekty obcí , podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Konference se uskuteční dne 29. 5. 2014 od 9,00 hod v prostorách Kulturního domu v Dolním Žandově.

Pro potřeby účastníků konference byl zpracován materiál k jednotlivým pracovním skupinám:

Připomínkovací list k analýze a návrhu strategické části. Texty pro připomínkování jsou totožné s materiálem pro jednotlivé pracovní skupiny. Připomínkovat je možné do 30. 6. 2014 na e-mailovou adresu klusakova@mas21.cz nebo slabejova@mas21.cz

Fotogalerie z konference 29. 5. 2014
Foto_DZ_29_5_2014_03 Foto_DZ_29_5_2014_06

Veřejné projednávání ISRÚ – 29. 1. 2013

Jsou pro Vás pojmy ISRÚ, strategie, problémové oblasti a jejich řešení neznámé a nebo zajímavé, máte zájem o budoucí rozvoj našeho regionu, zapojte se do přípravy strategie a přijďte na veřejné projednávání ISRÚ, které se bude konat dne 29. 1. 2013 od 10, 00 hod. na MÚ Lázně Kynžvart.

Dne 29. 1. 2013 proběhlo veřejné jednání ke tvorbě SWOT analýzy. Na závěr jednání bylo ustanoveno 6 pracovních skupin. Činnost těchto skupin bude zahájena na jaře tohoto roku.

Fotogalerie z veřejného jednání dne 29. 1. 2013
Foto_Kynz_29_1_2013_01 Foto_kynz_29_1_2013_03

Jednání pracovních skupin ustanovených na veřejném jednání 29. 1. 2013

Pracovní skupina „Příroda a krajina“

Jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“ se uskuteční dne 5. 3. 2013, od 10,00 hod. v Krásné u Aše, v zasedací místnosti obecního úřadu, Krásná 196. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“
Foto_Krasna_5_3_2013_03 Foto_Krasna_5_3_2013_04

Pracovní skupina „Spolupráce, komunikace“

Jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“ se uskuteční dne 7. 3. 2013, od 10,00 hod. v Kulturním domě v Křižovatce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“
Foto_Kriz_7_3_2013_01 Foto_Kriz_7_3_2013_02

Pracovní skupina „Cestovní ruch“

Jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ se uskuteční dne 12. 3. 2013, od 10,00 hod. na Obecním úřadě v Poustce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“
Foto_Poustka_12_3_2013_03 Foto_Poustka_12_3_2013_04

Pracovní skupina „Občanská vybavenost“

Jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“ se uskuteční dne 19. 3. 2013, od 9,00 hod. v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“
Foto_DZ_19_3_2013_01 Foto_DZ_19_3_2013_03

Pracovní skupina „Infrastruktura“

Jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“ se uskuteční dne 26. 3. 2013, od 10,00 hod. v knihovně na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“
Foto_VH_26_3_2013_02 Foto_VH_26_3_2013_03

Pracovní skupina „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“

Jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“ se uskuteční dne 28. 3. 2013, od 10,00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart – 1.patro. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu, jsou srdečně zváni. Pozvánka zde

Prezentace z jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“
Zápis z jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“
Prezenční listina z jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“.

Fotogalerie z jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“.
Foto_Kynz_28_3_2013_01 Foto_Kynz_28_3_2013_02

Příprava SCLLD byla realizována za podpory Karlovarského kraje