SCLLD 2014 - 2020

Programový rámec IROP

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce  Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy MAS 21 k předkládání žádostí o podporu budou v souladu se zaměřením  těchto opatření SCLLD:

  • 1.1 Kulturní dědictví, s vazbou na SC IROP 3. 1 Zefektivnění prezentace , posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
  • 1.2 Vzdělávání, s vazbou na SC IROP 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • 1.3 Kvalitní sociální služby, s vazbou na SC IROP 2. 1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • 1.4 Sociální bydlení, s vazbou na SC IROP 2. 1. Zvýšení kvality s dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
  • 1.5 Bezpečná doprava, s vazbou na SC IROP 1. 2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
  • 1.6 Sociální podnikání, s vazbou na SC IROP 2. 2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Bližší informace k podporovaným aktivitám a zaměření projektů naleznete v Programovém rámci IROP v SCLLD MAS 21

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2017

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2018

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2019

Harmonogram výzev MAS 21 z IROP pro rok 2020

Seznamy přijatých žádostí o dotaci:

Přijaté žádosti o dotaci v 1. výzvě MAS 21-IROP-Bezpečná doprava – I.

Přijaté žádosti o dotaci v 3. výzvě MAS 21-IROP-Kvalitní sociální služby – I.

Přijaté žádosti o dotaci ve 4. výzvě MAS 21-IROP-Kulturní dědictví – I.