SCLLD 2014 - 2020

Informace o projektu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21, č.: CLLD_15_01_088

Představujeme Vám Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS 21 na období 2014–2020 („SCLLD MAS 21“).  Tento střednědobý dokument, zpracován na základě diskuzí v území a analytických šetření definuje zájmy a rozvojové potřeby území MAS 21.

SCLLD MAS 21 řeší především následující problémy území:

  • špatný technický stav vybraných kulturních památek
  • kvalita vybavenosti základních škol a kapacita předškolních zařízení
  • kvalita sociálních a návazných služeb v regionu
  • neexistence sociálního bydlení
  • nadměrné dopravní zatížení a bezpečnost dopravy v obcích
  • rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání
  • zlepšení hospodářské i rekreační funkce lesů
  • zvýšení zaměstnanosti osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením

V rámci realizace SCLLD bude možné podávat Žádosti o podporu do tří operačních programů (IROP, PRV, OPZ). Pro více informací sledujte sekci výzvy pro daný rok.

Zprávy o plnění strategie: