Projekty MAS 21, o. p. s.

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Projekt“ Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“ je realizován ve spolupráci s MAS Sokolovsko, MAS Kraj živých vod, MAS Radbuza, MAS Zlatá cesta, MAS Český les a MAS Krušné hory západ v rámci 22. výzvy příjmů žádostí o dotaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. – Realizace projektů spolupráce.

Cílem projektu je zpracování společné doporučující metodiky týkající se tématu „Evaluace a monitoring strategií“. Výstup bude zveřejněn na webových stránkách všech zúčastněných MAS, na webu NS MAS ČR a současně proběhne jeho veřejná prezentace.

Seznam schválených žádostí o dotaci.

Metodika, která je výstupem projektu spolupráce je zveřejněna zde.