Projekty MAS 21, o. p. s.

Svět kolem nás

Projekt byl zaměřen na předškolní mládež. Cílem projektu bylo vytvořit metodický soubor – dětské omalovánky, které by hravou a zajímavou formou umožnily rozvoj environmentálních (týkajících se životního prostředí) vědomostí dětí. Hravým a přirozeným způsobem je dětem vysvětleno, co znamená čistota ovzduší, vody a Země. Omalovánky byly vydány v nákladu 2 000 ks a byly distribuovány do mateřských školek na území MAS

Rekapitulace:

Celkové výdaje projektu: 47 900 Kč
Dotace: 38 320 Kč
Vlastní podíl: 9 580 Kč

Termín realizace: 2010

 

Titulní stránka omalovánek

Omalovanky