Projekty MAS 21, o. p. s.

Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí

 • NÁZEV PROJEKTU: Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí
 • NOSITEL PROJEKTU: MAS 21, o. p. s.
 • REG.Č.PROJEKTU: CZ.1.09/2.1.00/30.00761
 • TERMÍN REALIZACE: VIII/2011 – I/2013
 • PRIORITNÍ OSA: 9. 2. Integrovaná podpora místního rozvoje
 • OBLAST PODPORY: 9. 2. 1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
 • NÁKLADY PROJEKTU: 1 924 588 Kč
 • DOTACE: 1 635 722,15 Kč

Projekt Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí byl schválen v rámci 16. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.

Hlavním cílem projektu je vytvoření projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů umístění náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a dalších dokumentů zabývajících se úpravou veřejného prostranství. Partnery projektu jsou obec Krásná, město Plesná, obec Dolní Žandov, obec Tuřany, obec Drmoul, obec Velká Hleďsebe, obec Vlkovice, obec Tři Sekery, město Lázně Kynžvart. Projekt bude mít dopad na území: obce Tři Sekery, města Plesná, města Lázně Kynžvart, obce Drmoul, obce Dolní Žandov, obce Tuřany, obce Vlkovice, obce Velká Hleďsebe, obce Krásná.

Tiskové zprávy projektu

Tisková zpráva č. 7.
Tisková zpráva č. 6.
Tisková zpráva č. 5.
Tisková zpráva č. 4.
Tisková zpráva č. 3.
Tisková zpráva č. 2.
Tisková zpráva č. 1.

Kulaté stoly, přednášky

  • Dne 17. 10. 2012 se od 16,00 hod. uskuteční na Městském úřadě v Plesné kulatý stůl v rámci projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí (č. CZ.1.09/2.1.00/30.00761).
  • Dne 17. 6. 2012 se od 14,00 hod. uskuteční v klubovně hasičské zbrojnice v obci Drmoul přednáška s tématem ochrany přírody a krajiny. Přednáška se uskuteční v rámci projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí (č. CZ.1.09/2.1.00/30.00761).

Pozvánka ke stažení zde.

  • Dne 8. 3. 2012 se od 15,00 hod. uskuteční na Obecním úřadě v Krásné kulatý stůl v rámci projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí (č. CZ.1.09/2.1.00/30.00761).

Pozvánka ke stažení zde.

  • Dne 6. 3. 2012 se od 17,00 hod. uskuteční v knihovně Obecního úřadu Velká Hleďsebe kulatý stůl v rámci projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí (č. CZ.1.09/2.1.00/30.00761).

Pozvánka ke stažení zde.