Projekty MAS 21, o. p. s.

Kraj živých vod

Tento projekt byl realizován ve spolupráci s MAS Náš Region, o. s. na základě schválené Žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV), Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce. Projekt byl zaměřen na revitalizaci kulturního dědictví a na rozvoj cestovního ruchu regionu. Nosným tématem byla „voda“.

Cíl a výsledek projektu:
1. Vypracování:
– Soupisů , map a studií kyselek a pramenů na území MAS 21
– Historického průzkumu vodních zařízení a vodních systémů na území mikroregionu Mariánskolázeňsko
– Projektových dokumentací, které budou podkladem k následným úpravám vybraných pramenů a jejich zpřístupnění
– Publikace „KRAJEM ŽIVÝCH VOD“
2. Revitalizace kašen v obci Dolní Žandov a v Lázních Kynžvartu

Rekapitulace:

Celkové výdaje projektu: 3 320 758 Kč
Dotace: 3 023 728 Kč
Vlastní podíl: 297 030 Kč

Termín realizace: 2010 – 2011

Fotogalerie kašen