Projekty MAS 21, o. p. s.

Kraj živých vod II.

Tento projekt navazuje na již zrealizovaný projekt Kraj živých vod, který byl ukončen v roce 2011 a kdy byly vypracovány projektové dokumentace na obnovu několika minerálních pramenů na území MAS 21 a byly zrekonstruovány kašny v Dolním Žandově a v Lázních Kynžvartu. Projekt Kraj živých vod II. je realizován ve spolupráci s MAS Náš Region a MAS Krušné hory západ v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Projekt byl schválen ke spolufinancování v roce 2012. V průběhu realizace projektu bude na našem území provedena obnova, včetně úpravy okolí, 4 minerálních pramenů (Křižovatka, Jedlová u Staré Vody, Lázně Kynžvart a Tři Sekery) a jedné historické studny (Dolní Žandov). Ve spolupráci se zainteresovanými MAS proběhnou doprovodné akce k celému projektu:
– Den v kraji živých vod (na území všech tří MAS)
– Den živých vod v Teplé
– Kynžvartské kyselky – otevření zrekonstruovaného Richardova pramene
– Parčík pro volný čas u řeky Ohře – otevření parčíku pro volnočasové aktivity ve Velichově
Předpokládané ukončení projektu je koncem roku 2013.

Den živých vod

  • Dne 28. 10. 2013 se uskuteční v rámci projektu akce Den živých vod. Pozvánka s programem akce je uvedena zde.

Pro účastníky vyjíždějící z Mariánských Lázní jsou podrobné informace týkající se odjezdu autobusu na akci zveřejněny zde.

Parčík pro volný čas u řeky Ohře

  • Dne 21. 9. 2013 se uskuteční v rámci projektu akce Parčík pro volný čas u řeky Ohře. Pozvánka s programem akce je uvedena zde.
  • Pozvánka s programem pro účastníky, kteří vyjíždějí z Mariánských Lázní je zde.

Den v kraji živých vod

  • Dne 14. 9. 2013 se uskuteční v rámci projektu akce Den v kraji živých vod. Pozvánka s programem akce na území všech zúčastněných MAS je uvedena zde
  • Pozvánka s programem pro účastníky, kteří vyjíždějí z Mariánských Lázní je zde

Kynžvartské kyselky – otevření zrekonstruovaného Richardova pramene

  • Dne 1. 6. 2013 se uskuteční v rámci projektu akce Kynžvartské kyselky. Srdečně zveme všechny zájemce. Pozvánka zde