Projekty MAS 21, o. p. s.

Cesty zámeckých pánů

Projekt „Cesty zámeckých pánů“ byl realizován v letech 2011 – 2012 ve spolupráci s MAS Náš Region v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Osy IV. LEADER, opatření IV. 2. 1. Celkově bylo cílem :
1. Zmapování historických krajinných struktur na území obou místních akčních skupin, které souvisí s lázeňstvím, zaniklými obcemi v pohraničí a s působností hraběcích rodů Beaufortů a Metternichů v regionu.
2. Realizace obnovy Bečovské botanické zahrady a její zpřístupnění veřejnosti
3. Uspořádání exkurzí pro veřejnost a zástupce subjektů zabývajících se péčí o kulturní a přírodní památky na území spolupracujících MAS s cílem jejich aktivizace a navázání komunikace
4. Prezentace výsledků projektu spolupráce formou informační brožury

Hlavními výstupy na straně naší MAS jsou čtyři studie Cesty zámeckých pánů, včetně geodetických a kartografických prací:
1. Mapování objektů historické zahradní architektury na území MAS 21, o. p. s.
2. Mapování historických krajinných struktur zaniklých obcí
3. Mapování historických krajinných struktur Metternichova panství
4. Mapování pozůstatků botanické zahrady a arboreta „Buchtál“
Studie jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS 21, o. p. s.

Rekapitulace:

Celkové výdaje projektu: 447 112 Kč (podíl MAS 21)
Dotace: 420 612 Kč
Vlastní podíl:   26 500 Kč

Termín realizace: 2011 – 2012

Titulní stana publikace

obalka_CZP