Přihláška k partnerství

Chcete se podílet na rozvoji regionu , máte sídlo nebo provozovnu a nebo jakkoliv působíte na území MAS 21 a máte zájem stát se naším partnerem ? Vyplňte, prosím, přihlášku a kontaktujte nás.

Podmínky pro přistoupení partnera do MAS 21, viz také Statut společnosti MAS 21, o. p. s., včetně práv a povinností:

 1. O přijetí partnera rozhoduje na základě písemné přihlášky programový výbor.  Přihláška obsahuje základní identifikační údaje a také označení příslušnosti partnera k zájmové skupině podle jeho převažující činnosti. Partneři MAS uzavírají Ramcovou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci se Společností.
 2. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS 21 trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu a musí prokazatelně na daném území působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS).
 3. Práva a povinnosti partnera MAS:
  • Písemně jmenuje svého zástupce, který bude jednat jeho jménem v orgánech MAS, neučiní – li tak zastupuje jej člen jeho statutárního orgánu.
  • Zástupce partnera má právo účastnit se jednání Pléna, případně se nechat na tomto jednání zastoupit dalším zástupcem.
  • Zástupce partnera má právo volit a být volen do orgánů MAS 21.
  • Partner má za stanovených podmínek právo využívat služeb poskytovaných Společností.
  • Partner se podílí na budování místního partnerství a řídí se pravidly MAS 21 stanovenými v tomto Statutu.
 1. Další práva a povinnosti partnera MAS upravuje Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.

Přihláška ke stažení zde.

Statut ke stažení zde.

Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci ke stažení zde.

Informace o zájmových skupinách ke stažení zde.