Partnerství a spolupráce

Partnerstvi a spolupráce na projektech Obce Tři Sekery

MAS 21, o.p.s. má uzavřenou partnerskou smlouvu s obcí Tři Sekery a na jejím základě spolupracuje s obcí na realizaci jejího projektu:

Tri_Sekery_kostel

Rekonstrukce kostela „Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi“ Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace

  • NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce kostela „Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi“ Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace
  • NOSITEL PROJEKTU: Obec Tři Sekery
  • TERMÍN REALIZACE: IV/2009 – V/2011
  • OBLAST PODPORY: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
  • NÁKLADY PROJEKTU: 7 569 928,44 Kč
  • DOTACE: 7 002 183,81 Kč

Projekt Rekonstrukce kostela „Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi“ Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace byl schválen v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad.

Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel obce Tři Sekery a jejího okolí prostřednictvím rekonstrukce kostela Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi a související přístupové komunikace s cílem rekonstruovat prostor kostela pro kulturní život a vzdělávání.

Tiskové zprávy projektu