Partnerství a spolupráce

Partnerstvi a spolupráce na projektech města Mariánské Lázně

MAS 21, o.p.s. má uzavřeny partnerské smlouvy s městem Mariánské Lázně a na jejich základě spolupracuje s městem na realizaci těchto projektů:

Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ

 • NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce budovy bývalé  OA pro potřeby ZUŠ
 • REG. Č. PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/63.01038
 • PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
 • CELKOVÉ VÝDAJE:  28 873 698 Kč (rekonstrukce budovy)
 • ZHOTOVITEL: BAUING KV s.r.o.
 • VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE: 85 % způsobilých výdajů
 • UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE – PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA / STAVBY: 27. 2. 2015

 

Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské Lázně, II. etapa

 • NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské Lázně, II.etapa
 • REG. Č. PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/29.OO631
 • PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
 • CELKOVÉ VÝDAJE: cca 16,5 mil. Kč, včetně DPH
 • ZHOTOVITEL: ALGON a.s., IČ: 28420403
 • KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI: 14. 11. 2011
 • VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE: 12 157 125 Kč

 

Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A

 • NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A
 • REG. Č. PROJEKTU: CZ.1.09/4.1.00/36.00847
 • PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
 • CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: cca 25 mil. Kč, včetně DPH
 • DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD: 27. 2. 2012
 • ZHOTOVITEL: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599
 • DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO (případně dodatků): 14.5.2012 (dodatek č. 1 – 1.8.2012))

Vybudování zóny klidu

  • NÁZEV PROJEKTU: Vybudování zóny klidu
  • REG.Č.PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00545
  • PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
  • CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: 30 000 000 Kč
  • VÝŠE PŘIZNANÉ DOTACE: 85 % způsobilých výdajů
  • TERMÍN UKONČENÍ: 15. 11. 2011

Popis projektu

Cílem projektu je vybudování zóny klidu v bývalém vojenském areálu. Cílem realizace je komplexní revitalizací podpořit ekonomický a společenský rozvoj města, zvýšit kvalitu a atraktivitu prostředí bývalých kasáren.

Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky

   • NÁZEV PROJEKTU: Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky
   • REG. Č. PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00544
   • PRIORITA: Regenerace a rozvoj měst
   • OPATŘENÍ: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
   • PŘÍJEMCE DOTACE/INVESTOR: Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061
   • CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE: cca 30 000 000 Kč
   • DOTACE: 25 000 000 Kč
   • TERMÍN ZAHÁJENÍ: 1. 8. 2011
   • TERMÍN UKONČENÍ: 15. 11. 2011

Popis projektu

Cílem projektu je regenerace a revitalizace bývalého vojenského areálu – kasáren Hamrníky (dokončení demoličních prací, provedení sanačních prací, terénních úprav a výsadby vegetace), které se nacházejí v intravilánu města Mariánské Lázně. Realizací  projektu se prostřednictvím komplexní revitalizace podpoří ekonomický a společenský rozvoj  města Mariánské Lázně.  Díky realizaci dojde ke zvýšení kvality prostředí a atraktivity tohoto lázeňského města především pro jeho občany a doplňkově také pro turisty, návštěvníky a lázeňské hosty.  Realizací projektu vznikne zelená zóna na území města, charakterem přírodě velmi blízká, vhodná pro trávení volného času, k odpočinku a relaxaci. Projekt navazuje na další projekty podobného typu již realizované či chystané, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality fyzického prostředí.