Partneři

Partnery jsou subjekty, které působí v MAS 21 na základě Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci.