Obce


Velký Luh

Naše obec Velký Luh existovala jako samostatná obec od roku 1877 do roku 1960, kdy byla připojena k obci Křižovatka. Od roku 1991 je však opět samostatnou obcí. Katastrální území Velkého Luhu má výměru 388 ha, bydlí zde v současné době 132 trvale žijících obyvatel ve 39 domech. Obecní úřad nemá placené funkcionáře. Je zde vodovod a částečná plynofikace a do budoucna plánujeme výstavbu 25 rodinných domů. Zánikem těžební činnosti zde vznikly dva oblíbené rekreační rybníky Šmatovka a Cesar, které jsou součástí chatové oblasti obce. V katastru obce se těží vysoce kvalitní písek. Velký Luh je již několik let zapsán do podvědomí motoristických fanoušků každoročním konáním truck trialových závodů v prostorech těžby písků. Na místním fotbalovém hřišti se koná pravidelně jednou ročně turnaj v malé kopané. V naší obci není mimo pohostinství a obchodu s potravinami další prodejní síť. Vzdálenost do Plesné je 3 km, Křižovatky 1 km, Skalné 3 km. Většina práceschopných obyvatel dojíždí do zmiňovaných míst a do Chebu. V obci máme železniční stanici lokální tratě Tršnice – Luby.

Odkazy