Obce


Třebeň

O této starobylé vsi na Chebsku jsou první zprávy z roku 1208. Ve 14. století tu vyrostla tvrz, dnes beze stop zaniklá. V Třebeni je zajímavý kostel sv. Vavřince, původně gotický z roku 1494, obklopený kamennou zdí, který ve středověku plnil i obranné úkoly jako útočiště pro obyvatele, a také několik hezkých ukázek lidové architektury chebského typu. Obec Třebeň leží téměř ve středu Chebska na křižovatce silnice Františkovy Lázně – Chlum sv. Maří a železnice Cheb – Luby. Po zániku státního statku zanikla i převážná část zemědělské výroby a začalo se rozvíjet podnikání, řemesla a služby (např. výroba pryže, plastových oken, zahradnictví, překládání a recyklace odpadu a kompostování).

Odkazy