Obce


Poustka

Obec Poustka a k ní náležející ves Ostroh leží asi 5 km od Františkových Lázní. Roku 1445 je ves uváděna coby sídlo a statek Paulsdorferů a podle původního jména to byl „osamělý dvůr“ (Oed). Roku 1712 byla ves prodána městu Cheb. Samostatnou obcí se Poustka stala až roku 1922. Vesničku Ostroh její zakladatel situoval na část výrazného hřebene spadajícího strmě do údolí Slatinného potoka. Původní jméno vsi znělo Seeberg. Toto německé pojmenování prozrazuje, že v jeho blízkosti bývalo rozlehlé, dnes již zaniklé jezero, snad v místech, kde je dnes soustava rybníků mezi Františkovými Lázněmi, Pomeznou a Ostrohem. K vsi Ostroh náleží oblíbený cíl výletů hrad Seeberg z konce 12. století, ze tří stran obtékaný Slatinným potokem. Začátkem 90. let skončila celková obnova hradu na někdejší rytířské sídlo a lze v něm shlédnout expozici nábytku a životního stylu původních obyvatel Chebska aj. V létě ožívá Seeberg kulturním programem v podobě trhů, výstav a přednášek.

Odkazy