Obce


Pomezí nad Ohří

Obec Pomezí nad Ohří patří mezi nejzápadnější obce ČR. Obec se rozprostírá na březích přehrady Skalka, kterou tvoří řeka Ohře. Z jedné strany přehrada, z druhé strany krásné lesy, které hraničí s Bavorskem. Proto jsou zde ideální podmínky pro letní rekreaci a turistiku. Jejím územím probíhají důležité dopravní tepny – železniční a silniční spojení s Německem. Pomezí nad Ohří je zemědělská obec s bohatou historií. Jako sídlo je známa v 11. století. Obec ve své historii prožila mnohé bouřlivé události, vyplývající z její příhraniční polohy. Název Pomezí nad Ohří získává obec až v roce 1946. Do té doby se jmenovala Mühlbach, ale ani to není původní název. Tento prošel mnohou změnou, obec byla uváděna jako Muelpach, Muelbach, Mulbach či Mulpach.

Odkazy