Obce


Okrouhlá

Ves Okrouhlá leží východně od Chebu. Rozkládá se ve svazích kolem Jesenického potoka, ústícího do přehradní nádrže Jesenice. Samotná ves se poprvé připomíná roku 1299, kdy patřila k majetku Paulsdorferů. Brzy však přešla do majetku chebských měšťanů. Tvrz v Okrouhlé vznikla zřejmě již ve 14. století. Po několik dalších století si zachovala svoji jednoduchou gotickou podobu čtvercového věžovitého paláce o jednom patře. Také ves Jesenice patřila nejdříve Paulsdorferům, a pak připadla městu Chebu. Dříve stávala nad údolím řeky Odravy, ovšem její podstatná část byla zaplavena vodami nově zřízené vodní nádrže, nesoucí po ní její jméno.

Odkazy