Obce


Lipová

Vyvýšenina, na níž leží vesnice Lipová, byla ještě okolo roku 1770 plání a majetkem knížete Metternicha z Kynžvartu. Obyvatelé z okolí Lipové a Stebnice používali její části jako pastvinu. Tehdy se kníže rozhodl půdu obdělat a postavit statek. Proto dal chudým rolníkům půdu, aby se v blízkém okolí usadili a po zřízení statku aby jako poddaní vykonávali robotu. Projekt knížete sice nebyl proveden, noví usídlenci však zůstali a přišli další, kteří si zde pronajali nebo koupili pozemky, takže pomalu vznikla vesnice. Pláň se tenkrát nazývala „Lindener Hau“ (Lipová paseka), toto jméno potom přešlo na novou vesnici. Nové období obce Lipová začalo v roce 1960, kdy se při volbách sloučily obce Lipová, Palič a Mýtina v jednu velkou obec. Obce Mechová a Stebnice slouží jako rekreační střediska u přehrady Jesenice. Spádová obec Doubrava je prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci s možností návštěvy skanzenu a nachází se zde stáj s chovem čistokrevných arabských koní.

Odkazy