Obce


Libá

Obec Libá se nachází v malebném údolí Libského potoka 12 km severozápadně od města Chebu. Patří mezi turisticky vděčné cíle, i když je zatím neprávem poněkud opomíjená. Vznikla jako podhradí hradu Libštejn kolem poloviny 13. století. Ze všech stran je obklopena krásnými lesy a velkým množstvím rybníků. Zbytek krajiny je protkán hustou sítí malých potoků a potůčků, jimž vévodí soutok hraničních řek Ohře a Reslavy. V okolí se nechají nalézt různé mokřady a močály. I z tohoto důvodu je Libá součástí přírodního parku Smrčiny, v níž žijí vzácné druhy ryb, obojživelníků, hmyzu i plazů, stejně jako rostlin. Nad obcí se tyčí zámecký areál s kostel sv. Kateřiny, který je bohužel stále ve špatném stavu. V obci působí rybářská společnost, která obhospodařuje cca 18 ha vodní plochy, a čedičový lom.

Odkazy