Obce


Aš, město s nejkratším názvem mezi všemi obcemi v České republice (spolu s obcí Eš), leží v ašském výběžku, v nadmořské výšce 666 metrů, obklopeno ze tří stran Německem. Počet obyvatel je cca 13 000. Nenajdete zde žádnou vinici či chmelnici, neb podnebí je tu poměrně drsné.

Historie: 1270 – první zmínka o Aši 14. století – Aš zastavena Janem Lucemburským pánům z Plavna Přelom 14. a 15. století – Ašsko kupují Zedtwitzové, kteří zde poté vládnou dalších 500 let 18. století – Ašsko je definitivně připojeno k Čechám 19. století – Aš je s počtem 6 000 tkalců centrem textilu, 2. srpna 1872 povýšena na město, v roce 1880 se s 13 tisíci obyvatel stává 10. největším městem v Čechách 20. století – velké průmyslové centrem, vrchol rozvoje textilního průmyslu 1937 – otevřena nová moderní nemocnice 1. 7. 1990 – otevřen hraniční přechod Aš – Wildenau


Atraktivity v obci

Radnice: barokní stavba z roku 1733, v roce 1814 vyhořela, o dva roky později postavena znovu, poslední rekonstrukce v roce 2002, nyní zde sídlí některé odbory městského úřadu a starosta města

Muzeum: sídlí v Mikulášské ulici, vlastní ojedinělou sbírku 23 000 půlpárů rukavic, vede celostátní evidenci smírčích křížů, v oplocení muzea je umístěna kopie Salva Guardia

Rozhledna: 36 metrů vysoká kamenná stavba z roku 1902 – 3, dle návrhu drážďanského architekta W. Kreise, umístěna na vrchu Háj v nadmořské výšce 758 metrů, jedna z nejhezčích rozhleden v Čechách

Památník evangelického kostela: stojí na místě kostela Nejsvětější trojice z roku 1749, kostel vyhořel při rekonstrukci v roce 1960, památník ve tvaru obrysu obvodového zdiva kostela byl vystavěn v roce 2003


Odkazy

Město Aš