Informační deska

Správní rada

Informační deska

Správní rada

Dne 1. 7. 2022 se uskuteční jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., více informací v pozvánce zde.