Informační deska

Pozvánka

Informační deska

Pozvánka

Dne 18. 7. 2018 se uskuteční seminářk výzvám MAS 21 z OPZ:

Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 – I.

Prevence sociálního vyloučení MAS 21 – II.

Více informací v zde.