Informační deska

Jednání Pléna

Informační deska

Jednání Pléna

Dne 8. 9. 2022 se uskuteční v Hazlově veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.