Informační deska

Jednání Pléna

Informační deska

Jednání Pléna

Dne 22. 9. 2021 se uskuteční v Plesné veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.