Informační deska

Jednání Pléna

Informační deska

Jednání Pléna

Dne 17. 9. 2019 se uskuteční v Lipové veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.