Informační deska

Evaluace SPL

Informační deska

Evaluace SPL

V souvislosti s hodnocením činnosti naší místní akční skupiny za roky 2009 – 2013 bychom chtěli požádat všechny, kteří přišli do kontaktu s naší MAS o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit názor obyvatel žijích na území MAS 21, o. p. s., partnerů, úspěšných i neúspěšných žadatelů o dotaci na aktivity a činnost MAS.
Velice si ceníme každého názoru, a proto, prosíme, buďte upřímní a otevření. Výsledky dotazníku využijeme nejen při hodnocení dosavadní činnosti, ale i při tvorbě nového strategického dokumentu do roku 2020. Pokud budete mít dotazy nebo připomínky k naší činnosti, které se nevejdou do dotazníku, napište je na kontaktní mail: Blaskova@mas21.cz.

Prosíme o vyplnění dotazníku do 30. 9. 2015.

Dotazník zde.