Dokumenty

Zakládací smlouva, statut a ostatní dokumenty

Dokumenty zakladatelů

Výroční zprávy

Dokumenty správní rady

Dokumenty dozorčí rady


Dokumenty místního partnerství

Zápisy z jednání programového výboru

Zápisy z jednání kontrolního výboru

Zápisy z jednání výběrové komise

Zápisy z jednání pléna

Dokumenty výběrové komise (do roku 2014)

Dokumenty programového výboru (do roku 2014)

Dokumenty monitorovacího výboru (do roku 2014)