Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře 2018

 

V sobotu 7. 4. 2018 proběhne v pořadí již třetí ročník Čištění řeky Ohře. Start je naplánován na 9 hod. Stejně jako v předchozích ročnících, tak i letos čištění na úsecích od Chebu po Kynšperk nad Ohří organizuje MAS 21, o. p. s.  Na tomto úseku bude celkem šest srazových míst. Tři z nich budou přímo v Chebu, a to u lanového centra, nad hrází přehrady Skalka a u Ottova jezu.

Cílem akce je zbavit tok řeky, břehy a přilehlé okolí odpadků a vůbec všech věcí, které do přírody nepatří. Zájemci z řad dobrovolníků mohou využít možnosti čištění koryta řeky přímo z lodí, které budou bezplatně k dispozici na stanovištích v Chebu, Tršnicích a Nebanicích. Pro dobrovolníky bude zajištěno drobné občerstvení a samozřejmě také ochranné pomůcky a pytle pro sběr odpadu.

Loňského ročníku se zúčastnilo bez mála 300 účastníků. Byli bychom rádi, kdyby se také v roce 2018 našlo tak velké množství dobrovolníků, kterým není lhostejný stav přírody kolem nás. Akce bude stejně jako každý rok zaregistrována na portálu www.uklidmecesko.cz a zapojíme se tak do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na akci přispělo také Město Cheb.

CISTENI_OHRECISTENI_OHRE Pokyny pro účastníky k jednotlivým úsekům:

Cheb – Podhoří (pěší)

Cheb – Tršnice (pěší i vodní)

Tršnice – Nebanice (pěší i vodní)

Mostov (pěší)

Nebanice (pěší i vodní)

 

 

DEN „D“

Dne 7. 4. 2018 před devátou hodinou ranní se začali scházet první dobrovolníci na srazová místa. Ta byla již třetí ročník za sebou stejná: Cheb (lanové centrum, sídliště Skalka – nad hrází, Ottův jez), vodácké tábořiště v Tršnicích, Nebanice a Mostov.

Všechny přivítalo slunečné počasí, které pomohlo k dobré náladě hned na startu. Poté, co dobrovolníci nabrali sílu z drobného občerstvení, „nafasovali“ pomůcky k úklidu a získali instrukce, jak zacházet s odpadem a kde jej ponechat, se mohli pustit do samotného úklidu. Jak je již zvykem, odvážnější z nich mohli využít připravené lodě a čistit i samotné koryto řeky. Odměnou pro dobrovolníky nebyl pouze dobrý pocit z toho, že pomohli zvelebit své okolí, ale organizátorům se druhý rok po sobě povedlo zajistit i trička s logem akce a také populární placky.

S úklidem kromě dobrovolníků pomáhaly také celé organizované skupiny, ať už se jedná o dobrovolné hasiče z Chebu, Plesné, Křižovatky, Krásné nebo o chebské skauty a junáky, Klub českých turistů, členy SK Trinity nebo členy OS  Rokršti. Všem bez rozdílu patří velký dík! Děkujeme také našim rodinným příslušníkům a přátelům za trpělivost, pochopení, pomoc před, při i po úklidu.

Letošního ročníku se na úseku od Chebu po Kynšperk nad Ohří zúčastnilo 247 dobrovolníků, kteří uklidili 2 tuny odpadu. Na jednoho dobrovolníka tak připadá 8 kg sesbíraného odpadu. Tato dobrovolnická akce by se nemohla konat bez přispění sponzorů, kterým také děkujeme, zejména panu Marianu Bokrovi. Finančně akci podpořilo i Město Cheb.

zivy_kraj         logoKK