Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře 2017

I v roce 2017 ve spolupráci s ostatními MAS Karlovarského kraje zaštítíme pod Krajskou sítí místních akčních skupin dobrovolnickou akci „Čištění řeky Ohře“. Cílem akce je řeka Ohře bez odpadků a předmětů, které do ní nepatří. Úklid bude probíhat jak v toku řeky, tak na březích téměř po celé délce řeky v Karlovarském kraji.

MAS 21, o. p. s. organizuje dne 8. 4. 2016 v 9:00 úklid na úseku řeky Cheb – Kynšperk. Ve stejný den proběhne na našem území také úklid obou břehů přehrady Skalka. Čištění řeky Ohře je součástí celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Rádi přivítáme všechny, kteří se chtějí do této akce jakkoliv zapojit. V případě Vašeho zájmu se obracejte na manažera MAS 21 Mgr. Pavla Mičudu, tel.: 608 124 001, e-mail: micuda@mas21.cz

Úseky, na kterých bude čištění probíhat a podrobnější informace v aktivním odkazu:

Cheb – Pomezí nad Ohří 

Cheb – Tršnice

Tršnice – Nebanice

Nebanice – Kynšperk nad Ohří

Mostov

Děkujeme městu Cheb a Karlovarskému kraji (www.kr-karlovarsky.cz , www.zivykraj.cz) za spolufinancování akce „Čištění řeky Ohře 2017“. Velké díky patří také všem ostatním sponzorům, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit. Za část rukavic a pytlů děkujeme firmě Spojovaci material, Jan Vrána a Martin Vrána. Zvláštní poděkování patří také firmě BE KOMPLET SERVIS s. r. o.

 

Spoluorganizátoři:

 

 

 

 

Organizaci akce zajišťuje manažer, jehož činnost je částečně hrazena z prostředků Karlovarského kraje.

 

 

 

 

Závěrečná zpráva z Čištění řeky Ohře 2017