Informační deska

7. 11. 2017


7. 11. 2017

Pozvánka na seminář pro žadatele z OPZ -Podpora soc. podnikání MAS 21 – I. zde


7. 11. 2017

Pozvánka na seminář pro žadatele z OPZ – Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 – I. zde


6. 11. 2017

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21, které se uskuteční 9. 11. 2017, zde.


31. 10. 2017

Pozvánka na jednání Programového výboru MAS 21 zde.


9. 10. 2017

Ukončení příjmu žádostí do 5. výzvy MAS 21-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ-I. bylo prodlouženo do 13. 12. 2017 do 12:15.


25. 9. 2017

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21 zde.


4. 9. 2017

Dne 19. 9. 2017 se uskuteční v Křižovatce veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


25. 8. 2017


11. 8. 2017

Dovolujeme si informovat, že s účinností od 28. července 2017 došlo ke změně sídla společnosti MAS 21, o.p.s. následovně:

MAS 21, o.p.s.

K Nemocnici 2381/2

350 02 Cheb


9. 6. 2017

Dne 15. 6. 2017 se uskuteční jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka – Správní rada a Pozvánka – Dozorčí rada


17. 5. 2017

Dne 16. 5. 2017 proběhlo jednání Programového výboru, na kterém byly vybrány k realizaci projekty ze 2. Výzvy PRV MAS 21. Jejich přehled najdete zde. Vybraným žadatelům gratulujeme a těšíme se na naši spolupráci.


11. 5. 2017

Pozvánka na seminář „Pozemkové úpravy kolem nás“, který se bude konat v Lázních Kynžvart.


10. 5. 2017

Pozvánka na jednání Dozorčí rady MAS 21 zde


9. 5. 2017

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21 zde.


9. 5. 2017

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 21 zde.


5. 5. 2017


3. 5. 2017

Ukončen příjem žádostí o dotaci z IROP

Dne 28. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do tří výzev MAS z IROP:

  • MAS 21 – Bezpečná doprava – I.
  • MAS 21 – Sociální bydlení – I.
  • MAS 21 – Kvalitní sociální služby – I.

21. 4. 2017

Nový kalendář „Pojďte s námi do přírody“ k dispozici zde.


3. 4. 2017

Ukončen příjem Žádostí o dotaci do 2. Výzvy PRV

V termínu 20. 3. – 2. 4. 2017 probíhal v kanceláři MAS příjem Žádostí o dotaci do 2. Výzvy MAS 21 z programového rámce Programu rozvoje venkova. V rámci 2. Výzvy byly vyhlášeny Fiche na podporu podnikání na území MAS 21 (Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově, Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 4 – S produkty na trh).  Dohromady za všechny vyhlášené Fiche podalo 13 žadatelů projekty v celkové výši více než 22 mil. Kč.


15. 3. 2017

Dne 20. 3. 2017 se uskuteční jednání Programové výboru MAS 21. Více informací je uvedeno v pozvánce.


10. 3. 2017

Dne 17. 3. 2017 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS 21. Více informací je uvedeno v pozvánce.


24. 2. 2017

Vyhlášené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací zde.

Pozvánka na seminář zde.


23. 2. 2017

Vyhlášená výzva z PRV, více informací zde.

Pozvánka na seminář zde.


2. 2. 2017

Jednání správní rady

Dne 16. 2. 2017  se v Chebu uskuteční jednání správní rady.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


2. 2. 2017

Jednání Programového výboru

Dne 16. 2. 2017  se v Chebu uskuteční jednání Programového výboru MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


16. 1. 2017

Dne 25. 1. 2017 se v prostorách kanceláře MAS 21 uskuteční Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k výzvě č. 024/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OP Z „Prevence sociálního vyloučení MAS 21“ (pozvánka zde)


13. 1. 2017

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje MASák


2. 1. 2017

1. vyhlášená výzva z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21: více informací zde

2. vyhlášená výzva z OPZ: Prevence sociálního vyloučení MAS 21: více informací zde