Informační deska - archiv pro rok 2017

Výzva OPZ

Ukončení příjmu žádostí do 6. výzvy MAS 21 z OPZ: Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 – I. bylo prodlouženo do 18. 1. 2018 do 12:00 hod.


Vyberova komise

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21, které se uskuteční 30. 11. 2017, zde.


Poptávkové řízení – účetnictví

Poptávkové řízení na zpracování účetnictví


seminář opz

Pozvánka na seminář pro žadatele z OPZ -Podpora soc. podnikání MAS 21 – I. zde


seminář OPZ

Pozvánka na seminář pro žadatele z OPZ – Vzdělání podporuje zaměstnanost MAS 21 – I. zde


Výběrová komise

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21, které se uskuteční 9. 11. 2017, zde.


Programový výbor

Pozvánka na jednání Programového výboru MAS 21 zde.


IROP prodloužen příjem žádostí

Ukončení příjmu žádostí do 5. výzvy MAS 21-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ-I. bylo prodlouženo do 13. 12. 2017 do 12:15.


25. 9. 2017

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21 zde.


Jednání pléna

Dne 19. 9. 2017 se uskuteční v Křižovatce veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


Seminář IROP

Pozvánka na seminář k vyhlášeným výzvám MAS 21 z IROP


Změna sídla

Dovolujeme si informovat, že s účinností od 28. července 2017 došlo ke změně sídla společnosti MAS 21, o.p.s. následovně:

MAS 21, o.p.s.

K Nemocnici 2381/2

350 02 Cheb


Spravni rada a dozorci rada

Dne 15. 6. 2017 se uskuteční jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka – Správní rada a Pozvánka – Dozorčí rada


zadatele PRV

Dne 16. 5. 2017 proběhlo jednání Programového výboru, na kterém byly vybrány k realizaci projekty ze 2. Výzvy PRV MAS 21. Jejich přehled najdete zde. Vybraným žadatelům gratulujeme a těšíme se na naši spolupráci.


Pozvánka na seminář: Pozemkové úpravy kolem nás

Pozvánka na seminář „Pozemkové úpravy kolem nás“, který se bude konat v Lázních Kynžvart.


Dozorčí rada

Pozvánka na jednání Dozorčí rady MAS 21 zde


Výběrová komise

Pozvánka na jednání Výběrové komise MAS 21 zde.


Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 21

Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 21 zde.


Ohře 2017

Zpráva z Čištění řeky Ohře 2017


Ukončen příjem žádostí o dotaci z IROP

Ukončen příjem žádostí o dotaci z IROP

Dne 28. 4. 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do tří výzev MAS z IROP:

  • MAS 21 – Bezpečná doprava – I.
  • MAS 21 – Sociální bydlení – I.
  • MAS 21 – Kvalitní sociální služby – I.

kalendář „Pojďte s námi do přírody“

Nový kalendář „Pojďte s námi do přírody“ k dispozici zde.


Ukončen příjem Žádostí o dotaci do 2. Výzvy PRV

Ukončen příjem Žádostí o dotaci do 2. Výzvy PRV

V termínu 20. 3. – 2. 4. 2017 probíhal v kanceláři MAS příjem Žádostí o dotaci do 2. Výzvy MAS 21 z programového rámce Programu rozvoje venkova. V rámci 2. Výzvy byly vyhlášeny Fiche na podporu podnikání na území MAS 21 (Fiche 2 – Rozvoj podnikání na venkově, Fiche 3 – Rozvoj zemědělských podniků, Fiche 4 – S produkty na trh).  Dohromady za všechny vyhlášené Fiche podalo 13 žadatelů projekty v celkové výši více než 22 mil. Kč.


Programový výbor

Dne 20. 3. 2017 se uskuteční jednání Programové výboru MAS 21. Více informací je uvedeno v pozvánce.


Výběrová komise

Dne 17. 3. 2017 se uskuteční jednání Výběrové komise MAS 21. Více informací je uvedeno v pozvánce.


24. 2. 2017

Vyhlášené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací zde.

Pozvánka na seminář zde.


Program rozvoje venkova

Vyhlášená výzva z PRV, více informací zde.

Pozvánka na seminář zde.


Jednání správní rady

Jednání správní rady

Dne 16. 2. 2017  se v Chebu uskuteční jednání správní rady.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


Jednání Programového výboru

Jednání Programového výboru

Dne 16. 2. 2017  se v Chebu uskuteční jednání Programového výboru MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


16. 1. 2017

Dne 25. 1. 2017 se v prostorách kanceláře MAS 21 uskuteční Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k výzvě č. 024/03_16_047/CLLD_15_01_088 z OP Z „Prevence sociálního vyloučení MAS 21“ (pozvánka zde)


13. 1. 2017

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje MASák


Aktuálně vyhlášené výzvy z OPZ

1. vyhlášená výzva z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21: více informací zde

2. vyhlášená výzva z OPZ: Prevence sociálního vyloučení MAS 21: více informací zde