Informační deska - archiv pro rok 2016

2. vyhlášená výzva z OPZ: Prevence sociálního vyloučení MAS 21

2. vyhlášená výzva z OPZ: Prevence sociálního vyloučení MAS 21

MAS 21, o.p.s. dne 19. 12. 2016 vyhlásila výzvu č. 024/03_16_047/CLLD_15_01_088

„Prevence sociálního vyloučení MAS 21“

z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Informace k vyhlášené výzvě naleznete na zde.


13. 12. 2016

Ukončení příjmu žádostí 1. výzvy z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21

bylo prodlouženo do 12:00 hod. 31. 1. 2017.


Seminář pro žadatele k výzvě „Prorodinná opatření“

Dne 15. 11. 2016 proběhl seminář pro žadatele k výzvě č. 007/03_16_047/CLLD_15_01_088 „Prorodinná opatření“ z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Prezentaci ze semináře naleznete zde.


1. vyhlášená výzva z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21

1. vyhlášená výzva z OPZ: Prorodinná opatření MAS 21

MAS 21, o.p.s. dne 7. 11. 2016 vyhlásila výzvu č. 007/03_16_047/CLLD_15_01_088 „Prorodinná opatření MAS 21“ z Programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci specifického cíle 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Informace k vyhlášené výzvě naleznete zde.

Seminář pro žadatele k uvedené výzvě se uskuteční dne 15. 11.2016 od 13,00 hod. v prostorách kulturního domu v Dolním Žandově. Pozvánku na seminář naleznete zde.

 


Výběrové řízení na pozici manažera

Výběrové řízení na pozici manažera

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Manažer”. Strukturované životopisy mohou uchazeči /-ky zasílat do 13. 11 .2016 e-mailem na blaskova@mas21.cz. Znění výběrového řízení, včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení zde.


Jednání Programového výboru

Dne 27. 9. 2016 se uskuteční v Krásné u Aše jednání Programového výboru MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


Jednání Pléna

Dne 27. 9. 2016 se uskuteční v Krásné u Aše veřejné jednání Pléna MAS 21.  Více informací je uvedeno v pozvánce.


2. 8. 2016

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo zpravodaje MASák.


Stav SCLLD

Dne 20. 7. 2016 prošla úspěšně naše Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 věcným hodnocením a byla schválena.


Mše svatá ke svátku Svaté Anny po 70 letech v Palič

V úterý 26. 7. 2016 se po 70 letech uskuteční ke svátku Svaté Anny v kostele v Paliči  Mše svatá. Více informací naleznete na našich stránkách https://www.facebook.com/mas21ops nebo na www.zivotnadylen.cz


1. 6. 2016

Zveme Vás na na odhalení pamětní desky a informační tabule na místě bývalého hradu Plikenštejn ve Slavkovském lese. Více informací zde.


5. 5. 2016

Dne 24. 5. 2016 se uskuteční jednání Správní rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka na jednání zde


2. 5. 2016

Dne 11. 5. 2016 se uskuteční jednání Kontrolního výboru MAS 21 a jednání Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka na jednání kontrolního výboru zde. Pozvánka na jednání dozorčí rady zde.


Čištění řeky Ohře

Dne 16. 4. 2016 se uskutečnila akce „Čištění řeky Ohře“. Děkujeme tímto všem zúčastněným. Více informací o akci naleznete zde Tisková zpráva


Čištění Ohře

V sekci Partnerství a spolupráce byly zveřejněny pokyny pro účastníky k jednotlivým úsekům „Čištění řeky Ohře“


Pojďte s námi do přírody 2016

Nový kalendář přírodovědných akcí pro rok 2016 je na světě „Pojďte s námi do přírody“.


Výběrové řízení na pozici manažera

Výběrové řízení na pozici manažera

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici “Manažer”. Strukturované životopisy mohou uchazeči /-ky zasílat do 31. 3 .2016 e-mailem na slabejova@mas21.cz. Znění výběrového řízení, včetně požadavků  a dalších informací je ke stažení zde.


Čištění řeky Ohře

Čištění řeky Ohře

CISTENI_OHRESpolu s ostatními MAS Karlovarského kraje v letošním roce zaštítíme pod Krajskou sítí místních akčních skupin dobrovolnickou akci Čištění řeky Ohře“. Cílem akce je řeka Ohře bez odpadků a předmětů, které do ní nepatří. Úklid bude probíhat jak v toku řeky, tak na březích téměř po celé délce řeky v Karlovarském kraji.

Cisteni_Ohre_MAS21MAS 21, o. p. s. organizuje dne 16. 4. 2016 úklid na úseku řeky Cheb – Kynšperk. Ve stejný den proběhne na našem území úklid břehu přehrady Skalka mezi Chebem a Pomezí nad Ohří. Obě tyto události zaregistrujeme do celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 .

V tuto chvíli máme zajištěnou podporu Povodí Ohře, státní podnik, který poskytne materiální podporu (rukavice, pytle), svoz odpadu a skládkovné. Zároveň máme přislíbenou spolupráci půjčoven lodí a vodáckého vybavení, které na náš úsek zdarma zapůjčí lodě a vybavení. Zbývá nám tedy nalákat dobrovolníky a zajistit jim alespoň minimální servis (občerstvení, v případě nepřízně počasí možnost se někde ohřát).

Přivítáme aktivitu všech, kteří by se do této akce rádi zapojili a jakýmkoliv způsobem ji podpořili. V případě Vašeho zájmu se obracejte na manažerku MAS 21 Ing. Olgu Blaškovou, tel.: 608 124 002, e-mail: blaskova@mas21.cz a nebo se zaregistrujte zde.

Pokud máte Facebook, prosíme, sdílejte naši událost Čistění řeky Ohře (Cheb – Kynšperk) a Čištění řeky Ohře (Cheb – Pomezí nad Ohří)

 

Řeka Ohře je fenoménem Karlovarského kraje a zaslouží si naši pozornost.

 


Informace o stavu SCLLD

Informace o stavu žádosti o realizaci SCLLD

Žádost o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020 (SCLLD) prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti a postupuje do fáze věcného hodnocení.


Masopust 2016 v Tuřanech

Dne 13. 2. 2016 se v Tuřanech uskuteční již 9. ročník masopustního reje. Pro účastníky je připraven bohatý program. Více informací je uvedeno v pozvánce.


Jednání Správní rady a Programového výboru

Dne 4. 2. 2016 se uskuteční jednání Programového výboru MAS 21 a jednání Správní rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka na jednání programového výboru zde. Pozvánka na jednání správní rady zde.