Informační deska - archiv pro rok 2015

PF 2016

 

Všem našim partnerům a příznivcům děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2016.

Kolektiv MAS 21, o. p. s.


Paličská dvacítka

Spolek Život na Dyleň pořádá dne 27. 12. 2015 již 4. ročník povánočního turistického výletu „Paličská dvacítka“. V pozvánce nejdete veškeré pokyny a instrukce.


Zpravodaj 2/2015

Na stránce Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo Zpravodaje MASák – 2/2015.


Adventní koncert

Spolek přátel hazlovského kostelíku Vás zve na adventní koncert, který se uskuteční v neděli 20. 12. 2015 od 17. hod. Více informací naleznete v pozvánce.


Adventní koncert 2015 – Palič

Spolek Život na Dyleň pořádá v neděli 6. 12. 2015 od 15,00 hod. adventní koncert v kostele Svaté Anny v Paliči. Výtěžek bude věnován na záchranu kostela. Více informací naleznete v pozvánce.


Strategie k připomínkování

V minulých letech probíhala intenzívní příprava plánovacího období 2014 – 2020. Výsledkem všech proběhlých aktivit je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 – 2020, kterou předkládáme k připomínkování.  Součástí dokumentu jsou také samostatné přílohy (příloha č. 1 – Mapa území, Příloha č. 2 – Seznam obcí, Příloha č. 3 – Silniční síť, Příloha č. 7 – Zásobník projektů, Příloha č. 16 – CHKO Slavkovský les, Příloha č. 34 – Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie, Příloha č. 36 – Analýza rizik, Příloha č. 38 – Datový soubor, Příloha č. 39 – Finančí plán a indikátory pro programové rámce). Schvalování tohoto dokumentu je na programu jednání Pléna (nejvyšší orgán MAS 21), které se uskuteční 19. 11. 2015 v Plesné.

Pro případné připomínky využijte připomínkovací formulář a zašlete jej nejpozději do 17. 11. 2015 na e-mailovou adresu slabejova@mas21.cz

 


Zveřejnění ex – post evaluace SPL

Na stránce Strategický plán LEADER, v rubrice Dokumenty SPL byla zveřejněna ex – post evaluace SPL.


Jednání Pléna 19.11.2015

Dne 19. 11. 2015 se uskuteční v Městském kulturním středisku v Plesné veřejné jednání Pléna MAS 21. Kromě jiného bude na programu představení a schvalování Strategie komunitně místního rozvoje MAS 21 pro období 2014+. Více informací je uvedeno v pozvánce.


Noví partneři MAS 21

Dne 16. 9. 2015 se uskutečnilo jednání Programového výboru MAS 21 na kterém, kromě jiného, bylo schváleno přijetí nových partnerů MAS 21. Partnerská základna byla rozšířena o partnery v zájmové skupině „Místní samospráva, svazky obcí “ – obec Milíkov, v zájmové skupině „Cestovní ruch“ – Destinační a informační agentura – Františkovy Lázně, z. ú., v zájmové skupině „Volnočasové aktivity“ – TJ Sokol Dolní Žandov a v zájmové skupině „Sociální oblast, vzdělávání“ – Kotec o. p. s. Aktuální seznam partnerů naleznete nejen na stránce „Partneři“, ale také na seznamu partnerů, v němž je uvedeno i jejich rozdělení do zájmových skupin.


Vesnice roku 2015

V sobotu 19. 9. 2015 proběhlo v Luhačovicích vyhlášení 21. ročníku soutěže Vesnice roku.

VESNICÍ ROKU 2015 SE STALA OBEC KRÁSNÁ. BLAHOPŘEJEME !!!


Modlitba za domov 2015

Ve dnech 27. 10. a 28. 10. 2015 se bude konat každoroční společenská akce místních akčních skupin a církví ČR – MODLITBA ZA DOMOV. Program je uveden na těchto plakátech 1, 2, 3.
Součástí programu je také vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti a mládež.


Seminář k 1. kolu příjmu PRV 2014 – 2020

V rámci 1. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 se budou konat semináře určené potencionálním žadatelům. Budou zde představeny jednotlivé vyhlášené operace, nový způsob administrace projektů, způsob podání Žádosti a dotaci na Portálu farmáře, formulář Žádosti o dotaci.

Pozvánka k seminářům konaným na území spadající pod RO SZIF v Ústí nad Labem je zde.  

V okrese Cheb se bude seminář konat dne 24. 9. 2015 v sále Městského kulturního střediska v Plesné (Náměstí Svobody 52, 351 35 Plesná)                                                                                                                                                           

Informace k registraci na seminář jsou uvedeny v pozvánce.


Zpřesnění pravidel PRV 2009 – 2013

Ministr zemědělství dne 20. 8. 2015 schválil zpřesnění pravidel Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Zpřesnění se týká podmínky, která opravňuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k provádění kontrol u příjemců dotace.

Kontrola ze strany SZIF může být podle nových pravidel prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po dobu 10 let od proplacení dotace. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě v příloze tohoto e-mailu.

 


Cyklovýlet Vysoká – Mahring

Spolek Život na Dyleň pořádá společně se svazkem obcí Mariánskolázeňsko  „Cyklovýlet Vysoká – Mähring“.

Akce se koná v sobotu 12. 9. 2015.

Start v 10,00 hod od kostela ve Vysoké.

Podrobnosti k výletu sledujte na www.zivotnadylen.cz nebo na https://www.facebook.com/zivotnadylen, kde naleznete plakát, mapku a další podrobnosti.


Podpořte obec Krásnou

Vesnicí roku 2015 Karlovarského kraje  se stala obec Krásná u Aše a postupuje tedy do celostátního kola.

Ve dnech 30. 8. – 5. 9. 2015 proběhnou návštěvy hodnotitelské komise u všech finalistů z krajských kol.

Do hodnocení se může zapojit i široká veřejnost, která rozhodne o vítězi kategorie „Cena veřejnosti“.

Pro svého favorita, kterým je  zajisté obec Krásná 🙂 , můžete hlasovat do 18. 9. 2015 zde.

Hlasovat můžete každý den, max. 1x denně 🙂

 


Pozvánka na turistický výlet

Spolek Život na Dyleň Vás zve dne 29. 8. 2015 na 4. ročník turistického výletu Naučnou stezkou Stebnický potok.  Start je individuální a místem setkání je  mezi 10,00 – 14,00 hod. zastavení č. 14 naučné stezky – bývalá Oldřichovská myslivna. Následně se účastníci přesunou do kostela sv. Anny v Paliči na výstavu Zmizelé Sudety. Více informací naleznete na pozvánce a na webu spolku Život na Dyleň.


Turistická akce „16.výlet u příležitosti Dne Evropy“.

Spolek Život na Dyleň ve spolupráci s obcí Neualbenreuth a jejich turistickým spolkem pořádá dne 15. 8. 2015 společnou akci „16. výlet u příležitosti Dne Evropy“. Více informací naleznete v  pozvánce.


Cyklistické závody ve Fr. Lázních

Druhý srpnový víkend, 8. – 9. 8. 2015, se  ve Františkových Lázních uskuteční cyklistické závody v rámci akce České televize

                                                     „S ČT Sport  na vrchol aneb nová chuť cyklistiky“

Závod pro širokou veřejnost je určen pro amatérské cyklisty. Propozice, včetně pravidel, harmonogramu a dalších informací  jsou zveřejněny na webových stránkách Turistického informačního centra Františkovy Lázně. Propagační plakát k akci najdete zde.


Výstava Zmizelé Sudety

Výstava Zmizelé Sudety

Spolek Život na Dyleň zve zájemce na výstavu Zmizelé Sudety.
Výstava začíná v neděli 26.7.2015 v kostele v Paliči. Vernisáž výstavy se koná v pátek 31.7. od 17 hodin.

V pátek 31.7. 2015 bude v kostele Svaté Anny v Paliči zahájena výstava Zmizelé Sudety. Vernisáž za účasti zástupce spolku Antikomplex začne v 17 hodin. Na výstavě bude k zakoupení kniha Zmizelé Sudety. Expozice bude přístupná vždy každou sobotu a neděli od 10 do 18 hodin, ve všední dny po předchozí domluvě. Výstava mapuje 10 regionů z celého česko-německého pohraničí a na dvojfotografiích ukazuje proměnu jednotlivých oblastí. Putovní výstava měla svou první vernisáž v prosinci 2002 v Praze a od té doby putuje po Česku, Německu a Polsku. Výstava ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Výstavu zapůjčil spolek Antikomplex, který se již od roku 1998 zabývá německými dějinami v českých zemích. Na výstavě bude k prodeji kniha Zmizelé Sudety, která byla vydána přímo k výstavě.

Za spolek Život na Dyleň Jiří Maliňak, místopředseda spolku, tel. 721043188

 


Tisková zpráva č. 5

Na stránce Projekty MAS 21, o. p. s. byla zveřejněna Tisková zpráva č. 5 pro projekt „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“.


Výběrové řízení – Mariánskolázeňsko

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, který je partnerem MAS 21, hledá pro rozšíření svého týmu finančního a projektového manažera. Více informací naleznete v přiloženém souboru.


Evaluace SPL

V souvislosti s hodnocením činnosti naší místní akční skupiny za roky 2009 – 2013 bychom chtěli požádat všechny, kteří přišli do kontaktu s naší MAS o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit názor obyvatel žijích na území MAS 21, o. p. s., partnerů, úspěšných i neúspěšných žadatelů o dotaci na aktivity a činnost MAS.
Velice si ceníme každého názoru, a proto, prosíme, buďte upřímní a otevření. Výsledky dotazníku využijeme nejen při hodnocení dosavadní činnosti, ale i při tvorbě nového strategického dokumentu do roku 2020. Pokud budete mít dotazy nebo připomínky k naší činnosti, které se nevejdou do dotazníku, napište je na kontaktní mail: Blaskova@mas21.cz.

Prosíme o vyplnění dotazníku do 30. 9. 2015.

Dotazník zde.


Zveřejnění zpravodaje MASák

Na stránce Zpravodaj bylo zveřejněno 8. vydání  zpravodaje MASák.


Jednání správní rady dne 29. 5. 2015

Dne 29. 5. 2015 se uskuteční jednání Správní rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka zde.


Výroční zpráva MAS 21, o. p. s. za rok 2014

Na stránce Dokumenty byla zveřejněna Výroční zpráva MAS 21, o. p. s za rok 2014.


Dotace pro podnikatele 2014 – 2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a B&H consult services s.r.o. pořádají dne 6. 5. 2015 seminář „Dotace pro podnikatele 2014 – 2020“.

Podrobně se dozvíte, jaké dotační možnosti budou mít podnikatelé zejména z oblastí zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje, zemědělství, potravinářství a lesnictví v rámci nového dotačního období 2014+.

Podrobnější informace, včetně přihlášky jsou uvedeny zde.


Pozvánka Manský Dvůr – 1. 5. 2015

Tragickou událost z konce II. světové války si připomeneme na Manském Dvoře dne 1. 5. 2015, kdy bude odhalen památník k 70. výročí zavraždění zajatce na Manském Dvoře. Podrobnější program je uveden v pozvánce.


Putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015

Slavnostní zahájení 7.ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn se uskuteční 9. 5. 2015 v Praze na Vyšehradě. Na programu bude mimo jiné vyhodnocení vítězů 2014 a zahájení výstavy 2015. Podrobný program je uveden na pozvánce. Více informací o historii i současnosti výstavy, která podává svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech i krajině  zde.


Cyklovýlet na Dyleň

V sobotu 16. 5. 2015 pořádá spolek “ Život na Dyleň“ cyklistický výlet na vrchol Dyleně.  Tento výlet je doprovodnou akcí jarního turistického pochodu pořádaného KČT Mariánské Lázně „Krajem živých vod – 39. ročník“.

Více informací naleznete v pozvánce, na webu spolku Život na Dyleň a na facebooku.

 


Výběrové řízení – Mariánskolázeňsko

Náš partner, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, hledá do svých řad projektového a finančního manažera/manažerku – administrativního pracovníka/pracovnici s pokročilou znalostí německého jazyka. Podrobnější informace naleznete zde.


Jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s.

Dne 21. 4. 2015 se uskuteční společné jednání Správní a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka zde.


Pojďte s námi do přírody – 2015

Chodíte rádi do přírody ? Právě vyšel cyklus přírodovědných akcí pro rok 2015 „Pojďte s námi do přírody“.


Výzva SZIF

Výzva k urychlení předkládání žádostí o proplacení projektů PRV – tisková zpráva SZIF

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují projekt v rámci projektových opatření PRV a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný RO SZIF a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení. Celé znění tiskové zprávy zde.


Projekt spolupráce

MAS 21, o. p. s. realizuje spolu s dalšími 6 místními akčními skupinami projekt spolupráce. Více o projektu naleznete zde.


Výběrové řízení – Mariánskolázeňsko

Náš partner, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko, hledá do svých řad projektového a finančního manažera/manažerku – administrativního pracovníka/pracovnici. Více informací naleznete zde.


Aktualizace formuláře Hlášení o změně – opatření IV. 1. 2.

Upozornění pro žadatele z opatření IV. 1. 2. – Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

Ke dni 17. 2. 2015 byla provedena aktualizace formuláře Hlášení o změně. Aktualizovaný formulář je k dispozici v rubrice Strategický plán LEADER a je  součástí informací k jednotlivým výzvám, v odstavci – Pro žadatele.


Karneval Nebanice 2015

V sobotu 8. 3. 2015 se v Nebanicích pořádá dětský karneval Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Informace o místě a čase konání jsou uvedeny zde.


MASOPUST V KŘIŽOVATCE

V obci Křižovatka se dne 17. 2. 2015 uskuteční oslava Masopustu. Všichni jsou srdečně zváni. Podrobnější informace jsou uvedeny v pozvánce.