Informační deska - archiv pro rok 2013

27. 12. 2013

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství schválena změna Definic příjemce dotace.

 


27. 12. 2013

MAS 21, o. p. s. vyhlašuje v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013  ke dni 8. 1. 2014 výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Bližší informace jsou uvedeny v úplném znění textu výzvy a v dalších souvisejících dokumentech, které jsou zveřejněny v rubrice Strategický plán LEADER – 6. výzva.  Zájemcům doporučujeme sjednat si individuální konzultace.


27. 12. 2013

Dne 20. 12. 2013 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 6. výzva SPL v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV.


19. 12. 2013

Dne 7. 1. 2014 se v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart uskuteční seminář pro žadatele v rámci připravované 6. výzvy SPL. Pozvánka uveřejněna zde.


19. 12. 2013

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno nové číslo  Zpravodaje MASák.


17. 12. 2013

MAS 21, o. p. s.připravuje vyhlášení 6. výzvy SPL, ve které budou rozděleny zbývající finanční prostředky z PRV, osy IV. LEADER, opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie. Vyhlášení výzvy se předpokládá začátkem ledna 2014. Vyhlášeny budou Fiche č. 5 – Aktivní venkov I. a Fiche č. 6 – Aktivní venkov II, obě zaměřené na opatření III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby. Přibližně bude rozděleno cca 1 200 000 Kč.


25. 11. 2013

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Manažer“. Přihlášky,spolu se strukturovaným životopisem, mohou uchazeči /-ky zasílat do 9. 12. 2013 e-mailem na klusakova@mas21.cz. Znění výběrového řízení je ke stažení zde.


19. 11. 2013

MAS 21, o.p.s. hledá vhodné prostory pro zřízení kanceláře a v souvislosti s tím vyhlašuje poptávkové řízení na pronájem kancelářských prostor. Požadavky jsou uvedeny v přiloženém souboru zde.


12. 11. 2013

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele účetních služeb. Veškeré podmínky jsou v přiloženém souboru.


10. 10. 2013

V sekci SPL, v odkazech všech výzev, byl zveřejněn aktualizovaný formulář Hlášení o změnách


6. 10. 2013

Dne 28. 10. 2013 se uskuteční v rámci projektu spolupráce „Kraj živých vod II.“ akce pod názvem „Den živých vod“. Více informací je zveřejněno zde. Pro účastníky vyjíždějící z Mariánských Lázní jsou podrobné informace týkající se odjezdu autobusu na akci zveřejněny zde.


14. 9. 2013

Dne 21. 9. 2013 se uskuteční v rámci projektu spolupráce „Kraj živých vod II.“ exkurze pod názvem „Parčík pro volný čas u řeky Ohře“. Pro zájemce je vypraven autobus z Mariánských Lázní. Více informací, včetně kontaktu pro rezervaci míst jsou zveřejněny zde.


6. 9. 2013

Dne 14. 9. 2013 se uskuteční v rámci projektu spolupráce „Kraj živých vod II.“ exkurze pod názvem „Den v kraji živých vod“. Srdečně Vás zveme. Pozvánka je zveřejněna zde.


3. 9. 2013

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno další číslo (1/2013) zpravodaje MASák.


26. 8. 2013

MAS 21, o. p. s. spolupracuje na projektu „Obnova Štolní kyselky“, jehož nositelem je Mariánskolázeňsko, o. p. s. Informace o průběhu projektu naleznete zde.


25. 7. 2013

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 24. 7. 2012 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie (5. Výzva SPL).


15. 7. 2013

V Nebanicích se dne 20. 7. 2013 uskuteční již 4. ročník NECKYÁDY. Více informací naleznete zde.


25. 6. 2013

MAS 21 o.p.s. spolu s Občanským sdružením „Místní akční skupiny Krušné hory západ“ připravuje projekt spolupráce, který bude registrován v rámci 19. kola Programu rozvoje venkova. Projekt pod názvem „Pojďme si hrát“ je zaměřen na obnovu a budování hřišť a ploch určených pro volnočasové aktivity na území obou místních akčních skupin. Společným výstupem bude zorganizování sportovního dne a vyhlášení výtvarné soutěže.


24. 6. 2013

MAS 21 o.p.s. je partnerem projektu Putování po méně známých pramenech Mariánskolázeňska, spolufinancovaný Nadací OKD. Obsahem projektu byly čtyři poznávací exkurze v okolí obcí Dolní Žandov, Drmoul, Lázně Kynžvart a Velká Hleďsebe+Valy. Výstupem projektu je navržení vzdělávacích tras, zpracovaných ve formě elektronických letáků s testy s tematikou výše uvedených exkurzí. Výstup projektu – elektronicky zpracované trasy jsou pro všechny zájemce volně dostupné zde (ZIP, 26MB).


3. 6. 2013

MAS 21, o. p. s. je partnerem projektu „SPOLEČNÁ VÝSADBA ZELENĚ“, který realizuje Mariánskolázeňsko. V rámci projektu je vyhlášen sběr fotografií pro nesoutěžní výstavu. Podmínky jsou zveřejněny zde.


29. 5. 2013

V sekci SPL – 5. výzva, byl zveřejněn aktualizovaný seznam vybraných/nevybraných žádostí, které byly podány v rámci 5. výzvy SPL.


16. 5. 2013

Dne 1. 6. 2013 se uskuteční v rámci projektu spolupráce „Kraj živých vod II.“ společné setkání pod názvem „Kynžvartské kyselky“. Pozvánka zde.


15. 5. 2013

MAS 21, o. p. s. je partnerem projektu „PUTOVÁNÍ PO MÉNĚ ZNÁMÝCH PRAMENECH MARIÁNSKOLÁZEŇSKA“, jehož nositelem je Mariánskolázeňsko, o. p. s. Ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2013 se uskuteční v rámci tohoto projektu exkurze č. 3 a č. 4 k pramenům v okolí Lázní Kynžvartu, Velké Hleďsebe a Valů.

Pozvánka na exkurzi č. 3 zde.

Pozvánka na exkurzi č. 4 zde.

Tisková zpráva k tomuto projektu ze dne 9. 5. 2013 je zveřejněna zde.

Zápis z kulatého stolu, který se konal dne 14. 5. 2013 je zveřejněn zde.


10. 5. 2013

Dne 16. 5. 2013 se uskuteční jednání Správní rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka zde.


10. 5. 2013

MAS 21, o. p. s. připravuje spolu s MAS Krušné hory západ o. s. projekt spolupráce pod pracovním názvem „Pojďme si hrát“. Seminář k tomuto projektu se uskuteční dne 15. 5. 2013 od 13,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s., Náměstí republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.


13. 4. 2013

Dne 11. 5. 2013 se na Vyšehradě uskuteční výstava „Má vlast cestami proměn“.

Pozvánka zde.

Základní informace zde.

Další informace zde.

Jak se přihlásit zde.


9. 4. 2013

POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY! CYKLUS PŘÍRODOVĚDNÝCH AKCÍ PRO ROK 2013. Ke stažení zde.


9. 4. 2013

Ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2013 se uskuteční dvě exkurze v rámci projektu „PUTOVÁNÍ PO MÉNĚ ZNÁMÝCH PRAMENECH MARIÁNSKOLÁZEŇSKA“, jehož nositelem je Mariánskolázeňsko, o. p. s. a jehož partnerem je i MAS 21, o. p. s. Pozvánka na exkurzi č. 1 zde. Pozvánka na exkurzi č. 2 zde.


2. 4. 2013

MAS 21, o. p. s. je partnerem projektu „PUTOVÁNÍ PO MÉNĚ ZNÁMÝCH PRAMENECH MARIÁNSKOLÁZEŇSKA“, jehož nositelem je Mariánskolázeňsko, o. p. s. Dne 21. 3. 2013 se uskutečnilo již druhé jednání k tomuto projektu. Tisková zpráva ke stažení zde.


23. 3. 2013

V sekci Dokumenty byla zveřejněna Výroční zpráva MAS 21, o. p. s. za rok 2012


19. 3. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Rozvoj pracovních příležitostí a podnikání“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 28. 3. 2013 v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


13. 3. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Infrastruktura“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 26. 3. 2013 v knihovně na Obecním úřadě ve Velké Hleďsebi. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


12. 3. 2013

Dne 22. 3. 2013 se uskuteční společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s. Pozvánka zde.


6. 3. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Občanská vybavenost“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 19. 3. 2013 v přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


3. 3. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Cestovní ruch“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 12. 3. 2013 na Obecním úřadě v Poustce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


2. 3. 2013

Dne 28. 2. 2013 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 5. výzvy SPL. Následně programový výbor schválil seznam vybraných/nevybraných žádostí.


25. 2. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Spolupráce, komunikace“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 7. 3. 2013 v Kulturním domě v Křižovatce. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


23. 2. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna pozvánka na jednání pracovní skupiny „Příroda a krajina“, která bude probíhat v rámci přípravy strategie 2014+. Jednání se uskuteční dne 5. 3. 2013 v Krásné u Aše. Všichni, kteří mají zájem na rozvoji regionu jsou srdečně zváni.


17. 2. 2013

V sekci SPL – 5. výzva, byla zveřejněna pozvánka na veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 5. výzvy SPL úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS. Veřejné slyšení se uskuteční dne 28. 2. 2013 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart.


13. 2. 2013

Jednání Výběrové komise MAS 21, o. p. s., jehož součástí je také veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 5. výzvy SPL prošly kladně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti,se bude konat dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti MÚ Lázně Kynžvart, Nám. Republiky č. 1, 354 91 Lázně Kynžvart. Pozvánka s podrobným programem bude zveřejněna v nejbližších dnech.


8. 2. 2013

V záložce SPL – 5. výzva byl zveřejněn Seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 5. výzvy SPL.


5. 2. 2013

V sekci Strategie 2014 – 2020 byla zveřejněna tisková zpráva a zápis z veřejného jednání ke tvorbě SWOT analýzy, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2013 v Lázních Kynžvartu.


6. 1. 2013

Dne 16. 1. 2013 se uskuteční workshop s názvem „Propagace a rozvoj cestovního ruchu na území Svazku obcí Kamenné Vrchy“ . Pozvánka zde.