Informační deska - archiv pro rok 2012

19. 12. 2012

Dne 19. 12. 2012 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 5. výzva SPL v rámci 18. kola příjmu žádostí PRV.Více informací získáte v sekci SPL – 5.výzva


16. 12. 2012

V sekci Zpravodaj bylo zveřejněno další číslo (3/2012) zpravodaje MASák.


10. 12. 2012

V sekci SPL – 5.výzva, byla zveřejněna prezentace ze semináře pořádaného v rámci připravované 5.výzvy.


2. 12. 2012

Důležitou součástí přípravy strategie je také dotazníkové šetření, jehož výsledky nám pomohou ke zjištění názoru místních obyvatel na současnou situaci v obci (městě), ve které žijí a jejich námětů na budoucí rozvoj obce (města). Pomozte nám a vyplňte, prosím, tento dotazník, který je zveřejněn v sekci Strategie 2014 – 2020.

Vaše názory nás zajímají. Děkujeme za Váš čas.


2. 12. 2012

Jsou pro Vás pojmy ISRÚ, strategie, problémové oblasti a jejich řešení neznámé a nebo zajímavé, máte zájem o budoucí rozvoj našeho regionu, zapojte se do přípravy strategie a přijďte na veřejné projednávání ISRÚ, které se bude konat dne 29. 1. 2013 od 10, 00 hod. na MÚ Lázně Kynžvart.

Tisková zpráva k veřejnému projednávání ISRÚ byla zveřejněna v sekci Strategie 2014 – 2020.


2. 12. 2012

Máte zájem o budoucí rozvoj regionu? Naše webové stránky byly rozšířeny o sekci Strategie 2014 – 2020.
Zde se budete aktuálně dozvídat vše o připravované Strategii rozvoje území pro období 2014 – 2020(ISRÚ).


19. 11. 2012

V současnosti připravujeme vyhlášení 5. výzvy Strategického plánu LEADER. Seminář k připravované výzvě se bude konat dne 10. 12. 2012 od 13,00 hod.na MÚ v Lázních Kynžvartu. Pozvánka na seminář je zveřejněna v sekci SPL – 5. výzva.


19. 10. 2012

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci projektu „Kraj živých vod II“. Výzva je ke stažení zde.


14. 10. 2012

Pozvánka na jednání Programového výboru MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 29. 10. 2012 od 13,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Pozvánka ke stažení zde.


7. 10. 2012

Pozvánka na jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 17. 10. 2012 od 13,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Pozvánka ke stažení zde.


5. 10. 2012

V sekci Partnerství byly zveřejněny informace o oslavách Dne železnice – 140. výročí trati Plzeň – Cheb, jejichž partnerem byla i MAS 21, o. p. s.


26. 9. 2012

V rámci Programu rozvoje venkova , opatření IV. 2. 1. připravujeme ve spolupráci s místními akčními skupinami MAS Sokolovsko, o. p. s. a MAS Český les,o. s.projekt s pracovním názvem „REGIONÁLNÍ ZNAČKA“. Cílem tohoto projektu na podporu regionálních produktů je vytipování konkrétních produktů/producentů. Součástí příprav je mimo jiné také dotazníkový průzkum názorů obyvatel. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 2 minuty a nám velmi pomůže projekt naplánovat. Dotazník, prosíme, vyplňte zde.


26. 9. 2012

V rámci Programu rozvoje venkova , opatření IV. 2. 1. připravujeme ve spolupráci s místními akčními skupinami MAS Sokolovsko, o. p. s. a MAS Náš Region, o.s. vzdělávací projekt s pracovním názvem „VZDĚLANÝ VENKOVAN“. Součástí příprav je mimo jiné také dotazníkový průzkum potřeb regionu v oblasti vzdělávání. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 2 minuty a nám velmi pomůže projekt naplánovat. Dotazník, prosíme, vyplňte zde.


8. 9. 2012

Dne 18. 9. 2012 se uskuteční seminář „Životní prostředí na úrovni obcí“, který pořádá Svazek obcí Kamenné Vrchy“. Pozvánka zde.


27. 7. 2012

V záložce SPL – 4.Výzva – Pro žadatele, byly zveřejněny formuláře Žádost o proplacení výdajů a Soupiska účetních dokladů, týkající se žádostí o dotaci, které byly podány v rámci 4.Výzvy SPL.


18. 7. 2012

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 17. 7. 2012 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 15. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie (4. Výzva SPL).


11. 6. 2012

MAS 21, o. p. s. se jako partner účastní projektu „PUTOVÁNÍ PO MÉNĚ ZNÁMÝCH PRAMENECH MARIÁNSKOLÁZEŇSKA“.Tisková zpráva ke stažení zde.


1. 6. 2012

Dne 17. 6. 2012 se od 14,00 hod. uskuteční v klubovně hasičské zbrojnice v obci Drmoul přednáška s tématem ochrany přírody a krajiny. Přednáška se uskuteční v rámci projektu Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí (č. CZ.1.09/2.1.00/30.00761). Pozvánka ke stažení zde.


18. 5. 2012

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky na zakázku – „Zpracování analytické části Integrované strategie rozvoje území MAS 21, o. p. s. pro období 2014 – 2020“. Výzva je ke stažení zde. UPOZORŇUJEME, ŽE BYLY ZVEŘEJNĚNY DODATEČNÉ INFORMACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY. Informace ke stažení zde.


11. 5. 2012

V rámci národního projektu spolupráce „Cesty zámeckých pánů“ se uskuteční dne 23. 5. 2012 workshop CESTY ZÁMECKÝCH PÁNŮ – METTERNICH. Pozvánka ke stažení zde.


10. 5. 2012

Město Mariánské Lázně, které je partnerem MAS 21, o. p. s., vyhlašuje grantové řízení na uspořádání „Mariánskolázeňských vánočních trhů“ v roce 2012. Termín uzávěrky pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu je 15.6.2012 do 13:00 hodin.


9. 5. 2012

Pozvánka na společné jednání Správní rady a Dozorčí rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 17. 5. 2012 od 13,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Pozvánka ke stažení zde.


5. 4. 2012

POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY! CYKLUS PŘÍRODOVĚDNÝCH AKCÍ PRO ROK 2012. Ke stažení zde.


5. 4. 2012

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství města Plesná IIVýzva je ke stažení zde.POZOR v rámci výzvy byly zveřejněny dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Informace ke stažení zde. Vzhledem k nevýznamnému rozsahu změn se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.


1. 3. 2012

Dne 29. 2. 2012 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 4. výzvy SPL. Následně programový výbor schválil seznam vybraných/nevybraných žádostí.


13. 2. 2012

Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty podané v rámci 4. výzvy SPL úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 29. 2. 2012 od 9.00 hod. v Krásné u Aše, ve fotbalové klubovně na hřišti.


2. 2. 2012

V záložce SPL byl zveřejněn Seznam žádostí o dotaci, které byly přijaty na MAS v rámci vyhlášené 4. výzvy SPL.


28. 1. 2012

MAS 21, o. p. s. je partnerem projektu „Soutěž O nejhezčí velikonoční pohlednici“, jejímž vyhlašovatelem je společnost Mariánskolázeňsko, o. p. s. Informace, včetně pravidel soutěže, jsou zveřejněny zde.


10. 1. 2012

Pozvánka na jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 18. 1. 2012 od 13,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Pozvánka ke stažení zde.