Informační deska - archiv pro rok 2011

Archiv pro rok 2011

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí Tuřany, Vlkovice a Tři Sekery. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 29. 12. 2011). POZOR v rámci výzvy byly zveřejněny dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Informace ke stažení zde (zveřejněno 9. 1. 2012).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obce Velké Hleďsebe – I. část. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 23. 12. 2011).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí Drmoul, Lázně Kynžvart a Dolní Žandov. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 23. 12. 2011).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obce Krásná. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 23. 12. 2011). POZOR v rámci výzvy byla provedena změna lhůty pro podání nabídek – kapitola 14.(původní datum 12. 1. 2012, správné datum 13. 1. 2012) a změna termínu otevírání obálek – kapitola 16. (původní datum 12. 1. 2012, správné datum 13. 1. 2012)(zveřejněno 28. 12. 2011).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku v rámci projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí“. Název veřejné zakázky – Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství města Plesná – rozvojový plán zeleně města Plesná. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 23. 12. 2011).

Dne 13. 12. 2011 byla Centrálním pracovištěm Státního zemědělského intervenčního fondu schválena 4. výzva SPL v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV. Více v sekci SPL.

Pozvánka na seminář, pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 4. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 12. 12. 2011 od 13:00 hod. v obci Křižovatka v sále Kulturního domu.

Pozvánka na jednání Správní rady MAS 21, o. p. s., které se uskuteční dne 25. 11. 2011 od 10,00 hod. v kanceláři MAS 21, o. p. s. v Lázních Kynžvartu. Pozvánka ke stažení.

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. 11. 2011 MÁME NOVOU ADRESU MÍSTA PRACOVIŠTE – Náměstí Republiky 1, 354 91 Lázně Kynžvart (budova městského úřadu).

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 19. 10. 2011 seznam schválených žádostí o dotaci podaných v rámci 13. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV. 1. 2. – Realizace místní rozvojové strategie.

MAS 21, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na dodavatele účetních služeb. Veškeré podmínky jsou v přiloženém souboru (zveřejněno 12. 10. 2011).

Dne 15. 6 .2011 proběhlo jednání výběrové komise, na němž byly hodnoceny projekty, podané v rámci 3. výzvy SPL. Následně programový výbor na doporučení výběrové komise schválil seznam vybraných žádostí, které budou předány k zaregistrování na RO SZIF v Ústí nad Labem.

Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na MAS, se uskuteční 15. 6. 2011 v 10.00 hod. v Přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově.

Dne 26. 5. 2011 byl na záložce SPL zveřejněn seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS 21, o.p.s v rámci 3. Výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013.

MAS 21, o. p. s. vyhlašuje v rámci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) 3. Výzvu pro příjem Žádostí o dotaci. Bližší informace jsou uvedeny v sekci SPL– 3. výzva.

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 3. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat 12. 4. 2011 od 14:00 hod. v obci Křižovatka v sále Kulturního domu. Pozvánka je ke stažení zde (zveřejněno 1. 4. 2011).

Pozvánka na jednání zakladatelů, správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s., které se uskuteční ve čtvrtek 17. března od 9:30 hod. v jednací síni Městského úřadu v Lázních Kynžvart. Pozvánka je ke stažení zde (zveřejněno 9. 3. 2011).