Informační deska - archiv pro rok 2010

Archiv pro rok 2010

Dne 19. 11. 2010 zveřejnil SZIF Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 10. kolo příjmu žádostí. Ze 72 podaných žádostí bylo schváleno pouze 14. MAS 21, o.p.s. je zapojen ve schváleném projektu Cesty zámeckých pánů (3. 12. 2010).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na realizaci projektu spolupráce „Kraj živých vod“ – III. část. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 25. 11. 2010).

Do záložky SPL (2. výzva Pro žadatele) byl přidán odkaz na Žádost o proplacení výdajů a související instruktážní list, soupisku účetních dokladů a související instruktážní list, Hlášení o změně.

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 1. 11. 2010 seznam úspěšných žádostí o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Administrativní a organizační pracovník/-ce pro Strategický plán Leader. Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem mohou uchazeči /-ky zasílat do 5. 11. 2010 poštou na sídlo MAS 21, o.p.s. nebo e-mailem na klusakova.j@seznam.cz. Případné dotazy zodpovíme mailem. Inzerát je ke stažení zde. (zveřejněno 6. 10. 2010).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na realizaci projektu spolupráce „Kraj živých vod“ – I. část. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 10. 9. 2010).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na realizaci projektu spolupráce „Kraj živých vod“ – II. část. Výzva je ke stažení zde (zveřejněno 23. 8. 2010). POZOR v rámci výzvy byla objevena chyba v datumu kapitole 4.3. (Špatná hodnota 10. 12. 2011, správná hodnota 10. 12. 2010) Chyba byla opravena a v dokumentaci zvýrazněna červeně (zveřejněno 2. 9. 2010).

MAS 21, o.p.s. tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na realizaci projektu spolupráce „Kraj živých vod“ – I. část. (zveřejněno 13. 8. 2010). Výběrové řízení bylo zrušeno, protože žádná z obdržených nabídek nesplnila podmínky výzvy.

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 30. června 2010 zaregistroval 72 Žádostí o dotaci v rámci desátého kola příjmu žádostí (14.6. – 30.6.2010) Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 270.157.612.- Kč. Seznam je ke stažení zde. MAS 21, o.p.s. je partnerem ve čtyřech projektech: Oživení obcí v pohraničí III., Obnovujeme společně zeleň v regionu, Užívejme a vzdělávejme, Cesty zámeckých pánů.

Do záložky SPL byly přidány odkazy pro žadatele z první výzvy na: Hlášení o změně, Soupisku účetních dokladů a Instrukce k soupisce účetních dokladů. Odkazy vedou přímo na stránky SZIF.

V týdnu od 21. 6. 2010 od 25. 6. 2010 byly odevzdány na centrálním pracovišti SZIF 4 projekty spolupráce připravené ve spolupráci s MAS Náš region, o.s. a Sdružení Krušné Hory Západ, o.s. pod názvy: Oživení obcí v pohraničí III., Obnovujeme společně zeleň v regionu, Užívejme a vzdělávejme, Cesty zámeckých pánů.

Dne 17. 6 .2010 bylo v rámci 2. výzvy SPL ohodnoceno výběrovou komisí 10 žádostí o dotaci. Následně programový výbor ustanovil seznam doporučených a náhradních projektů, které budou předány k zaregistrování na RO SZIF v Ústí nad Labem.

Do záložky SPL byla přidána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření IV.1.2. – od 10. kola (zveřejněny 28. 5. 2010).

Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti na úrovni MAS, se uskuteční 17. 6. 2010 v 10.00 hod. na MÚ Cheb. Po veřejném slyšení žadatelů se uskuteční zasedání Výběrové komise a Programového výboru.

Na záložce SPL je možné stáhnout aktualizovanou verzi Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013. Tato aktualizace proběhla k 9. 4. 2010 a byla zveřejněna 25. 5. 2010 po schválení SZIF.

Seznam přijatých žádostí ve druhé výzvě.

Do záložky SPL (1. výzva Pro žadatele) byl přidán formulář Žádost o proplacení výdajů a související instruktážní list.

Jednání správní a dozorčí rady MAS 21, o.p.s. se uskuteční dne 6. 5. 2010 od 13:00 hodin v Klimentově č. 147.

Seminář pro veřejnost z území MAS 21, o.p.s. k připravě projektů spolupráce pro období 2010 – 11, se bude konat v Plesné a v Dolním Žandově. Pozvánka Plesná 7. 4. 2010. a Pozvánka Dolní Žandov 12. 4. 2010. Obě akce mají stejný program.

V rámci realizace Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 vyhlašujeme dne 30. 3. 2010 2. výzvu k předkládání projektů ve všech fichích. Bližší informace se dozvíte z úplného textu výzvy a z dalších souvisejících dokumentů na záložce SPL. Zájemcům o dotace v rámci této výzvy doporučujeme sjednat si individuální konzultace.

Programový výbor MAS 21, o.p.s. na svém zasedání dne 16. 3. 2010 schválil vyhlášení 2. Výzvy SPL, která bude zaměřena na všechny 4 Fiche. Současně byla schválena celková finanční alokace na výzvu – cca 4 000 000 Kč. Výzva bude vyhlášena ihned po odsouhlasení textu výzvy na Centrálním pracovišti SZIF.

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 5. 3. 2010 seznam úspěšných žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil 1. 3. 2010 seznam úspěšných žádostí o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (8. kolo). Mezi schválený žádostmi je i projekt Kraj živých vod, připravený společně s MAS Náš region.

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k připravované 2. Výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013 se bude konat v Dolním Žandově a v Plesné Pozvánka Dolní Žandov 18. 3. 2010 a Pozvánka Plesná 23. 3. 2010. Obě akce mají stejný program.

Pozvánka na jednání Programového výboru MAS 21, o.p.s., které se bude konat dne 16. 3. 2010 od 13:00 hod. v prostorách Chráněných dílen Joker o. s., Hradební 16, Cheb.

V Bečově se 16. 2. 2010 uskutečnilo pracovní setkání všech MAS z území Karlovarského kraje. Hlavním tématem setkání byla výměna informací o plánovaných a realizovaných projektech spolupráce. Za pečlivou přípravu a vedení jednání děkujeme MAS Náš region.