Informační deska - archiv pro rok 2009

Archiv pro rok 2009

Pozvánka na zasedání pléna regionu, správní rady, dozorčí rady, programového výboru a výběrové komise MAS 21, o.p.s., které se bude konat dne 18. 12. 2009 od 13:00 hod. v Rekreačním areálu U mlýna, Stará Voda – Jedlová.

Dne 27. 12. 2009 byly na MAS21, o.p.s. doručeny výsledky administrativní kontroly provedené RO SZIF. MAS předala protokoly o provedené administrativní kontrole jednotlivým žadatelům.

Na zasedání výběrové komise 19. 10. 2009 bylo dokončeno bodování projektů a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova byly obodované vybrané projekty předány 23. 10. 2009 na Regionální pracoviště SZIF v Ústí nad Labem. Upozorňujeme, že projekty vybrané výběrovou komisí ještě nezaručují uzavření smlouvy mezi vybranými žadateli a SZIF.

Veřejné slyšení žadatelů, jejichž projekty úspěšně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, se uskuteční 19. 10. 2009 ve 13.00 hod. v kulturním domě v Dolním Žandově. Po veřejném slyšení žadatelů se uskuteční zasedání výběrové komise.

Seznam přijatých žádostí v první výzvě.

Dne 27. 8. 2009 byla na Regionálním odboru SZIF v Ústí nad Labem podepsána dohoda o financování Strategického plánu Leader pro období 2007 – 2013. Ihned poté byla schválena Centrálním pracovištěm SZIF 1. výzva pro příjem Žádostí o dotaci konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Text výzvy a související dokumenty naleznete v části SPL. Vyhlášení výzvy je k 1. 9. 2009.

Pozvánka na Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013, který se koná dne 1. 9. 2009 v kulturním domě v obci Křižovatka.

Pozvánka na Seminář pro žadatele z území MAS 21, o.p.s. k 1. výzvě Strategického plánu Leader pro období 2009 – 2013, který se koná dne 25. 8. 2009 v kulturním domě v Drmoulu. Prezentace ze semináře.

MAS 21, o.p.s. v pondělí 10. 8. 2009 obdržela výzvy k podpisu dohody o financování.

Dne 23. 7. 2009 došlo k formální úpravě všech fichí podle přílohy č. 9. pravidel, kterou provedl Státní zemědělský intervenční fond. Fiche naleznete zde.

Na základě oznámení centrálního pracoviště SZIF v Praze a podmínek uvedených v Pravidlech MAS byla pro realizaci Strategického plánu LEADER pro období 2009 – 2013 v roce 2009 vypočtena celková částka 5.543.227,- Kč, z toho bonus za počet obyvatel činní 3.552.224,- Kč.

MAS 21, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Manažera/-ky SPL. Ukončení příjmu přihlášek je ve čtvrtek dne 23. července 2009 ve 12 hodin.

Dne 1. 7. 2009 obdržela MAS 21, o.p.s. oficiální informaci, že naše Žádost o realizaci SPL byla doporučena hodnotitelskou komisí k financování z Programu rozvoje venkova ČR.